Openbaar Ministerie start pilot taakstraffen
03 Jun, 15:45
foto
Instructie bij het Openbaar Ministerie
aan hulpofficieren van justitie van de bureaus Nieuwe Haven, Geyersvlijt en Keizerstraat. (Foto: Juspol)


De afdeling Forensisch Maatschappelijke Zorg (FMZ) en counterpart Reclassering Nederland voeren samen het pilotproject taakstraffen uit. De pilot die deze week is gestart, is onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Samenhangend is eveneens een Makandra project tussen de openbaar ministeries van Suriname en Nederland begonnen om de pilot te ondersteunen.

Voorafgaand aan de uitvoering van dit pilotproject hebben Surinaamse vervolgingsambtenaren en enkele medewerkers van FMZ in februari 2023 een kennissessie over de werkstraf als straf/modaliteit doorlopen, verzorgd door Danny Hazejager, officier van justitie en Gisella Conrad van Reclassering Nederland.

FMZ valt onder het onderdirectoraat Forensische Zorg van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) en counterpart Reclassering Nederland. De taakstraf is een van de vier hoofdonderdelen waar de samenwerking tussen FMZ en Reclassering Nederland zich op richt.

De pilot taakstraffen hangt samen met artikel 100 van het Surinaams Wetboek van Strafrecht, waarbij het OM de mogelijkheid heeft misdrijven waarop een gevangenisstraf van 6 jaren of minder staat, middels een transactie buiten proces af te handelen. De afhandeling van zaken buiten proces is niet nieuw in Suriname, zo kunnen er al aan verdachten voorwaarden worden opgelegd zoals het vergoeden van de door de benadeelde geleden schade of het betalen van een geldboete aan de Staat, meldt de voorlichting van Juspol.

Nieuw voor Suriname is dat het OM de mogelijkheid heeft om gedurende deze pilot minder ernstige strafzaken met een werkproject af te doen. Een transactievoorstel kan naast het opleggen van een boete of vergoeding van schade, bestaan uit een werk- of leerproject. De pilot taakstraffen zal zich uitsluitend richten op het uitvoeren van onbetaalde arbeid van maximaal 40 uur en zal binnen de ressorten van Bureau Geyersvlijt, Bureau Nieuwe Haven en Bureau Keizerstraat worden uitgevoerd.
 
De afdoening middels een werkproject heeft onder andere als voordeel dat de verdachte iets terugdoet voor de maatschappij, terwijl hij ook boete doet voor hetgeen hij heeft misdaan. Ook is bewezen dat deelnemers aan taakstraffen, minder snel recidiveren, geeft Juspol aan. Als de deelnemer aan de pilot zijn werkproject niet voltooit of niet goed meewerkt, zal het OM alsnog tot vervolging overgaan.
 
Waarnemend korpschef van het Korps Politie Suriname, Ruben Kensen, heeft een ruimte op Bureau Geyersvlijt beschikbaar gesteld aan de afdeling FMZ; de medewerkers voeren vanuit deze plek hun werk uit en rapporteren schriftelijk over de geschiktheid van de mogelijk voor de taakstraf in aanmerking komende verdachte. Ook dragen zij zorg voor de administratieve afwikkeling van het proces.

Voor het uitvoeren van de onbetaalde arbeid zijn twee werkplekken uitgekozen, namelijk het Onderdirectoraat Algemeen Beheer van Juspol en het Directoraat Openbaar Groen van Openbare Werken. 
Momenteel werkt de Commissie Uitvoeringsbesluiten Taakstraffen aan de uitvoeringsbesluiten, die ertoe moeten leiden dat niet alleen buiten proces, maar ook bij vonnis taakstraffen opgelegd kunnen worden.
Advertenties

Saturday 30 September
Friday 29 September
Thursday 28 September