Uitkomst pre dialoog bewijs onvermogen en kwaliteit regering
27 May 2023, 22:37
foto
De acties zoals samengevat in een document na de pre dialoog.


(Ingezonden)

Als de uitkomst van bijna 50 bijeenkomsten en 16 dagen praten en een batterij aan ondersteuning op het kabinet met een hoog gekwalificeerde dochter als kwaliteitsmanager, heeft geleid tot inzichten en acties als samengevat op pagina 11 van het document 'VERSLAG PRE NATIONALE DIALOGEN' dan is het diep bedroevend.

In het document lezen wij eindelijk wat het doel was van de pre dialoog: “De Nationale Dialoog is noodzakelijk om te onderzoeken wat werkt en waar het om draait. Wat zou elke burger in Suriname anders willen? Het regeringsbeleid wordt hierop afgestemd en er zal gezamenlijk gekeken worden naar oplossingen voor de ontwikkeling van Suriname. Elke burger is hierdoor opgeroepen om zijn inbreng te geven via zijn vertegenwoordigers

Verder lezen wij: “Een groep demonstranten had het initiatief genomen zich uit te spreken tegen het door de regering gevoerd beleid, hetgeen geresulteerd heeft in stijgende prijzen van benzine, diesel, water, gas, elektriciteit, medische zorg en basis levensbehoeften”.

Het is diepbedroevend om het volgende te ontdekken:
1. Is dit het niveau van de verzamelde wijsheid waar ze mee kunnen komen over hoe het land ontwikkeld moet worden? Is dit wat de burger in Suriname wil?
2. Is dit alles waarmee een regering die zoveel pretenties had en heeft mee kan komen?

3. Groot gebrek aan kwaliteit en denkvermogen bij de regering, dit is af te lezen aan een overzicht van onderwerpen en acties waarbij er geen “kop” en “staart” is. Daarmee bedoel ik dat de regering niet eens kan aangeven hoe de “ingelaste” vangst uit de samenleving past in het regeerbeleid. De regering geeft niet eens aan op welk termijn de acties worden uitgevoerd en wanneer die gerealiseerd worden. Dit heet “SMART” maken. De regering geeft ook niet aan wat dit pakket gaat kosten en waar dat in de begroting gevonden kan worden.

4. Het doel van de pre dialoog was bedoeld voor “ONTWIKKELING” van Suriname. Hoe kunnen de onsamenhangende en vage bewoordingen van acties leiden tot ontwikkeling. Waar is de link met ontwikkeling? Wat is dan de definitie van deze regering van ontwikkeling?

5. Hoe is het mogelijk dat de regering de demonstraties als oorzaak aanwijst voor de stijgende prijzen van benzine, diesel, water, gas, elektriciteit, medische zorg en basis levensbehoeften. Dit is toch je reinste volksbedondering, valsspelerij. Je gaat in dialoog met de samenleving maar tenslotte draai je ze een loer? Met dit gedrag heb je straks een nieuwe ronde dialoog nodig want dit roept weer verbolgenheid bij de samenleving zou ik denken. Of ben ik de enige die dit ziet? In termen van Van Gaal “ben ik zo slim of zijn zij zo dom?”

Als je gewoon rustig achterover leunt en diep nadenkt dan vraag je je toch af wat je in hemelsnaam hebt bereikt als je al die acties hebt ondernomen naast de andere onheldere, ondoorzichtige en onsamenhangende plannen en acties van de regering. Het enige wat de regering heeft bereikt is dat die de zogenaamde angel uit samenleving heeft uit gehaald. De spanningen zijn tijdelijk uitgehaald, ja tijdelijk.

Het verslag en de kwaliteit van het document – stijl van schrijven en weergeven – is het ook toonbeeld van het gebrek aan kwaliteit en onvermogen om daadwerkelijke ontwikkeling in het land te brengen.

Wij missen ten ene male bij de bestuurders met de politieke leiders voorop een goed doortimmerd samenhangend visie op Suriname. WAT wil men met Suriname? Hoe zou Suriname in bijvoorbeeld 2040 eruit moeten zien. Ja, regeerperiode overstijgend! Dat is een bewijs van visionair leiderschap. En nog belangrijker HOE komen wij in stappen naar het nirwana, de Suriname van 2040.

Regeren met de waan van de dag, korte termijn “hit and run” gedrag is NIET alleen omdat het water nu tot aan de lippen staat maar is puur en enkel omdat men gewoon niet weet wat visie is en men het ook niet in zich heeft om een visie scherp, helder en tastbaar te formuleren.

Dit is het failliet van het land na 50 jaar. Pijnlijk allemaal. Het wordt alleen maar erger als Surinamers onderling heel snel  bagatelliseren of soms zelfs ontkennen. Maar geloof mij, het probleem – het failliet, het gebrek aan concrete visie – is alleen op te lossen nadat je het onderkent en accepteert dat jij het niet in je hebt maar dat je dat moet inhuren. Maar dan ook bij A spelers !

Hikmat Mahawat Khan

Noot voor de slechte lezers: neen, ik solliciteer niet naar een rol en bedoel ook niet mij in te huren.

Advertenties

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July