Santokhi: No go na pers, go na pres
25 May, 16:18
foto
Op de regeringspersconferentie vanmorgen zei vicepresident Ronnie Brunswijk dat de samenwerking en verstandhouding tussen hem en president Chan Santokhi heel goed is. (Foto: René Gompers)


President Chan Santokhi en vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk hebben vandaag tijdens een persconferentie naar aanleiding van drie jaar verkiezing, opnieuw benadrukt dat het goed zit met de verstandhouding tussen hen beiden. "Watra ne psa unu," zei Brunswijk over de samenwerking tussen hen beiden. En Santokhi merkte op dat hij zijn eerste man had geadviseerd om niet naar de pers te stappen, maar eerst naar de pres als er ontevredenheid mocht zijn over zaken.

Brunswijk heeft vaker zijn ongenoegen over de gang van zaken in de coalitie kenbaar gemaakt via de media. Tussen beide functionarissen is nu afgesproken dat ze gaan voor het groter nationaal belang in de tweede helft van hun regeerperiode. President Santokhi stelt dat ze een verantwoordelijkheid hebben om de eindbestemming veilig te bereiken.

Het staatshoofd gaf toe dat zijn 'eenheid in beleid' op verschillende momenten door de ontwikkelingen in het land onder druk komt te staan, "maar de samenwerking in cohesie blijft." Hij onderkende ook dat hij campagne heeft gevoerd voor een beter Suriname, "maar eenmaal daar word je geconfronteerd met de realiteit."

Santokhi is zich heel goed bewust dat de samenleving boos is omdat niet alles is gedaan wat is beloofd, maar van nu af gaat het staatshoofd de samenleving meer betrekken bij zijn beleid. "We gaan er alles aan doen om de samenleving te blijven beschermen." Vooral de prijzen van basisgoederen baren hem zorgen. Hij wil deze goederen betaalbaar houden voor de samenleving. "We gaan het samen doen, we go doro," zei hij  optimistisch.

Voor Brunswijk is de regering met een gebundelde coalitie "meer dan de som der delen."  Hij stelde dat we langzaam maar zeker uit de crisis klimmen. "We zijn op de goede weg... niet alles gaat zo goed, maar we zijn op de goede weg." Er is veel overleg tussen de president en de vp. Ze benadrukken dat ze slechts 1 agenda voor ogen hebben en dat is het nationaal belang. Er komt volgens hen betere communicatie en betere informatie met en naar de samenleving.
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May