Geen vrije verkoop vreemde valuta meer
28 Mar, 18:15
foto


De vrije verkoop van vreemde valuta door deviezenbanken en wisselkantoren zullen worden gereguleerd. Alle verkooptransacties van vreemde valuta, vallen onder het toezicht van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en zullen, samen met de Deviezencommissie, nader gereguleerd worden. Dit deelde president Chan Santokhi vandaag mee in De Nationale Assemblee.

De nadere regulering, houdt het volgende in:
- De verkoop van vreemde valuta aan personen, te weten natuurlijke personen en rechtspersonen, die goederen en diensten importeren, is uitsluitend toegestaan, uit hoofde van het transactiemotief, blijkend uit een origineel onderliggend document, waaruit de vreemde valuta verplichting blijkt. 

- Alle verkooptransacties van vreemde valuta, voor binnenlandse transacties, zijn uitsluitend toegestaan voor goederen en diensten, die door de Deviezencommissie zijn toegestaan, respectievelijk zijn vrijgesteld, om de prijs in vreemde valuta te noteren, en te ontvangen, of uit hoofde van een overeenkomst, als onderliggend document, waaruit nadrukkelijk, de vreemde valuta verplichting blijkt.

-Alle verkooptransacties, van vreemde valuta, in verband met het reizigersverkeer, zijn uitsluitend toegestaan, middels een onderliggend reisdocument, en een kopie visum indien van toepassing. Ook dit wordt nader uitgewerkt ter voorkoming van onduidelijkheden en ongerief, merkte de president op.

- Alle verkooptransacties, van vreemde valuta aan natuurlijke personen, en rechtspersonen, voor verplichtingen in het buitenland, voor o.a. studenten en andere doelgroepen, zijn uitsluitend toegestaan, middels onderliggende documenten, waaruit de noodzaak blijkt, en de relatie, tot de ontvanger in het buitenland.

- Alle overige noodzakelijke verkooptransacties, van vreemde valuta, uit hoofde van het transactiemotief, dienen van een onderliggend document, te zijn voorzien.

- De verkoop van vreemde valuta, aan exporteurs is slechts mogelijk, na een toestemmingsbesluit, van de Deviezencommissie. De toestemming is uitsluitend per transactie.

- Exporteurs, dienen niet-retentie gerelateerde valuta opbrengsten, uitsluitend te verkopen, aan de deviezenbanken en/of wisselkantoren, die onder toezicht staan, van de CBvS.

- Van deze valutaverkopen, wordt er wekelijks een digitaal overzicht gerapporteerd, aan de CBvS, en de Deviezencommissie, met kopieën van onderliggende documenten.

- Het aanbieden van hetzelfde onderliggend document, door de koper, aan meerdere deviezenbanken of wisselkantoren, voor de aankoop van vreemde valuta, is niet toegestaan.

- Het toezicht en de naleving, zijn conform de Wet Economische Delicten.
Advertenties

Thursday 21 September
Wednesday 20 September
Tuesday 19 September