PRO ziet nut van nationale dialoog niet in
28 Mar 2023, 22:23
foto


De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) ziet geen heil in de nationale dialoog. Voorzitter Gerold Sewcharan heeft in een brief aan president Chan Santokhi bedankt voor de uitnodiging eerder deze maand. Er zijn verschillende documenten overhandigd aan de president sinds het aantreden van deze regering. Hier is niets mee gedaan, meent de PRO. Dit terwijl de president had toegezegd de inzichten van de partij te zullen meenemen in het beleid.

De problemen waarmee de nieuwe regering drie jaar geleden geconfronteerd werd, zijn nog steeds actueel en in bepaalde opzichten zelfs verergerd, stelt de PRO. "De contracten die door de vorige regering zijn gesloten met geldschieters, zoals de zogenoemde Oppenheimer-lening, zijn op geen enkele wijze op hun rechtsgeldigheid onderzocht, terwijl er genoeg indicaties aanwezig waren die een onderzoek rechtvaardigden. Oppenheimer alleen heeft als tussenpersoon 16 miljoen USD aan de lening verdiend", voert Sewcharan aan.

De partijleider merkt op dat ondanks zoveel momenten waarbij de visie is gedeeld over diverse zaken, de regering niet heeft getoond de adviezen van de PRO te willen uitvoeren in het (juridisch) bestuurlijk beleid dat is gevoerd in de haast afgelopen drie jaren. Ze zijn zelfs niet in overweging genomen, althans zo komt de zaak over bij de PRO. De partij wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land, maar de houding van de regering heeft ervoor gezorgd dat er bij de PRO geen vertrouwen is. Daarom is de uitnodiging afgeslagen.

U kunt de brief van de PRO-voorzitter hier downloaden.
pdf-icon.gif Brief_PRO_aan_president.pdf                
Advertenties

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June