Minister Ramsaran grijpt in bij Esther Stichting
25 Mar 2023, 05:41
foto
Minister Uraiqit Ramsaran van Sozavo heeft zich georiënteerd bij de Esther Stichting. Er zijn ter plekke besluiten genomen. (Foto: Sozavo)


Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een onderhoud gehad met diverse partijen bij Esther Stichting. Het besluit is genomen dat voor nu de coördinator van de Esther Stichting, die de functie heeft van beleidsadviseur, terug wordt geroepen naar het bureau van de minister. Ook zal de voorzitter van het bestuur binnen de Esther Stichting Jacintha Thomas Alfaisi, ambtshalve waarnemen als leidinggevende binnen de Esther Stichting. Hiermee moet de rust zijn teruggekeerd.

Ramsaran heeft zich ter plekke georiënteerd, nadat hij berichten kreeg vanuit het bestuur binnen de Esther Stichting dat er onrust was bij de bewoners en personeelsleden van de Stichting. Na lang overleg tussen het bestuur en de bewindsman zijn er gezamenlijk besluiten genomen, welke eerst besproken werden met de coördinator van de Esther Stichting en medegedeeld aan de groep afgevaardigden van de bewoners, meldt het ministerie.

Vanuit de bewoners is er aandacht gevraagd voor drie punten te weten personeel, milieu en de zorg. Verder is er gevraagd naar een aanspreekpunt waar zowel bewoners als personeel terecht kunnen voor het bespreken van zaken. De bewindsman gaf te kennen dat er een plan van aanpak is, maar de ruimte zal gegeven moeten worden om zaken uit te voeren.

Ramsaran gaf te kennen dat de bewoners en personeel het gevoel niet moeten krijgen dat vanuit het ministerie er geen aandacht is. Zij mogen schriftelijk ook voorstellen doen voor het aanpakken van de zaken binnen de Esther Stichting. Hij benadrukte dat gezamenlijk gewerkt moet worden om ordening te brengen binnen de Esther Stichting.
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June