Trekkers promoten Foodbasketproject bij president
24 Mar, 20:55
foto
Wayne Telgt


“Met dit project breng je de menswaardigheid van de burgers weer terug, omdat ze met hun eigen geld zelf kunnen bepalen wat zij willen aanschaffen, tegen een minimaal bedrag”, zegt Wayne Telgt over de gedachte achter het Foodbasketproject. Met Julio Bhikharie, directeur van De Molen, heeft hij het plan donderdag op het kabinet van de president besproken met president Chan Santokhi.

Foodbasket is een innovatieve franchise met als hoofddoel burgers met een lager inkomen te voorzien van goedkope levensmiddelen. Dit project zal de samenleving ook moeten stimuleren om meer te gaan produceren. Volgens Bhikharie is het verdelen van pakketten geen duurzame oplossing. Hij merkt op dat een Foodbaskethouder op lange termijn een goed draaiende supermarketeigenaar kan worden. “En daar draait het om, ontwikkeling”, aldus Bhikharie.

De bespreking was in het kader van de aanpak van armoede in de samenleving. De levensmiddelen zullen via strategische posten in vooral de volksbuurten gedistribueerd worden. Het Foodbasketproject wordt gezien als een duurzame oplossing om de nood onder het volk aan te pakken. Telgt spreekt van een buurt Ons Belang.

Districtscommissaris Josta Lewis van Kabalebo waar het Foodbasketproject in Apoera reeds van start is gegaan, deelde tijdens de meeting de positieve ervaringen met de president. Santokhi is van mening dat uitgegaan moet worden van het beste model; als de middelen en financiën beschikbaar zijn, moet samen met de desbetreffende actoren nagegaan worden hoe dit project landelijk uit te voeren. Het daaruit voortvloeiende projectdossier zal besproken worden in de rRegeringsraad.

Minister Rishma Kuldipsing van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en first lady, Mellisa Santokhi-Seenacherry waren ook aanwezig bij het gesprek.
Advertenties

Sunday 03 March
Saturday 02 March
Friday 01 March