Organisatie protestactie dient conceptwet Kiesregeling in aan DNA
24 Mar, 11:37
foto
Marge Getrouw, een van de trekkers van de protestactie, overhandigt de conceptwet aan Assembleevoorzitter Marinus Bee. (Foto: René Gompers)


De organisatie van de protestdemonstratie heeft een conceptwet ingediend bij de leiding van De Nationale Assemblee (DNA) over de aanpassing van de Kiesregeling. Aan het parlement is een ultimatum gesteld van een week om de ontwerp te behandelen. Er mag gesleuteld worden aan het ontwerp, maar de essentie moet blijven. Indien De Nationale Assemblee niet voldoet aan de eis, zullen de acties een ander karakter krijgen. Het concept van jurist Jennifer van Dijk-Silos, ex-voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, is aangeboden aan de leiding van De Nationale Assemblee.

Een delegatie van vier personen mocht naar binnen om de ontwerpwet aan te bieden. In een gesprek met Assembleevoorzitter Marinus Bee en vicevoorzitter Dew Sharman was afgesproken dat een delegatie wordt ontvangen. Diverse Assembleeleden waren ook aanwezig bij de aanbieding van de ontwerpwet. Niet veel mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de organisatie voor de protestdemonstratie.

De omgeving van het Onafhankelijkheidsplein is afgesloten. Een grote groep politie en militairen is in vol ornaat aanwezig. Woensdag heeft de regering een donatie van beschermende kleding ten behoeve van het ministerie van Justitie en Politie in Suriname ontvangen van de Nederlandse regering. Het materiaal, bestaande uit lichaams-, scheen- en  armbescherming, alsmede andere beschermende kleding, is met vlucht PY993 van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) op Johan Adolf Pengel International Airport aangekomen. Nederland levert deze goederen op verzoek van de Surinaamse regering, meldt de ambassade in Paramaribo.

Zwaar bewapende militairen en politie in vol ornaat zijn op de been.  (Foto: Ranu Abhelakh)

De organisatie van de protestactie deelde mee dat er lobbywerk is verricht en dat daardoor kan de conceptwet worden aangeboden aan De Nationale Assemblee. Marge Getrouw, een van de trekkers, heeft de ontwerpwet overhandigd aan Assembleevoorzitter Marinus Bee.

De parlementsvoorzitter zei dat een land niet wordt opgebouwd door het eerst te vernietigen. Hij heeft aangegeven dat er een voorstel is ingediend, maar het wordt niet zo behandeld. Er zijn verschillende voorstellen. Komende maand houdt De Nationale Assemblee een academische week, waarbij de kiesregeling aan de orde komt. De wijziging van het kiesstelsel is anders dan een normale wet. Er zijn 34 leden nodig om de wet aan te nemen. Bee deelde mee dat de organisatie van de protestactie ook wordt betrokken. De samenleving moet ook bij de aanpassing van het kiesstelsel betrokken worden.


Advertenties

Saturday 10 June
Friday 09 June
Thursday 08 June