Majoor Samuels, nieuwe commandant Militaire Politie
24 Mar, 06:44
foto
Majoor Roy Samuels krijgt de zegen voor het uitoefenen van de functie van commandant van de Militaire Politie. (Foto: CDS)


Majoor Roy Samuels heeft het commando overgenomen bij het Korps Militaire Politie (MP). Hij volgt overste Petrus Wasimin op, die na 40 dienstjaren afscheid neemt. Hij heeft twee jaar leiding gegeven bij dit dienstonderdeel van het Nationaal Leger. De ceremoniële vaandeloverdracht op het MP-terrein vond plaats aan de Tourtonnelaan. Samuel is 39 jaar bij de MP.

Samuels wees in zijn toespraak op de ondergeschiktheid van de MP aan het bevoegde gezag. Hij voerde aan dat discipline van de dienst boven alles staat. Als nieuwe leidinggevende zal hij zich ervoor beijveren om de discipline binnen het leger terug te brengen en het korps naar grotere hoogten te brengen. “Er zullen verandering optreden, ik zie goede tijden tegemoet”, stelde de nieuwe MP-commandant. Hij benadrukt dat de MP het imago van voorheen moet terugkrijgen. Daarnaast is een van de doelstellingen van Samuel dat de MP zich meer laat zien in de samenleving.

Minister Mathoera blikte terug op een goede samenwerking met commandant Wasimin. Ze noemde hem “betrokken bij de organisatie” en bedankte hem voor de wijze waarop hij de afgelopen twee jaar leiding heeft gegeven aan de MP. De bewindsvrouw zegt dat dit is gebeurd onder uitdagende omstandigheden. Desondanks heeft hij het werk met passie gedaan. Mathoera memoreerde ook de bijdrage van Wasimin binnen de defensieraad. Ze sprak haar vertrouwen uit in majoor Samuels, namelijk dat hij de rol van de MP verder zal versterken ten dienste van de samenleving, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Legerbevelhebber kolonel Kioe A Sen bedankte Wasimin voor de inspanningen die hij heeft gepleegd om in een moeilijke periode sturing te geven aan de dienst. Hij sprak zijn waardering uit voor de inzichten van de uittredende commandant. Zowel Mathoera als  Kioe A Sen legde er de nadruk op dat Samuels de discipline binnen het leger zal moeten terugbrengen. Van de bevelhebber kreeg de nieuwe commandant ook mee om vooral verjonging door te voeren bij de MP en daarmee voor opvolging te zorgen.

Wasimin keek terug op een periode waarbinnen de covidpandemie haar tol heeft geëist van de samenleving én ook van de MP. Hij merkt op dat de MP veelzijdiger moet worden en de beschikking moet hebben over meer capaciteit. Volgens de uittredende commandant is de MP in transitie en is er een nieuwe weg ingeslagen. De missie, visie en kernwaarden van de dienst zijn bijgesteld en daarmee wordt er een bijdrage geleverd aan de imagoverbetering, transparantie en integriteit. Er is een optimale samenwerking met de overige gewapende machten. De uittredende commandant is ervan overtuigd dat majoor Samuels de transitie zal voortzetten en gaf aan het commando in volste vertrouwen over te dragen.  
Advertenties

Saturday 10 June
Friday 09 June
Thursday 08 June