Column: Jarige president zal volk niet kunnen trakteren
31 Jan 2023, 00:59
foto


Februari is kort, maar de dingen die in deze maand gebeuren, zijn niet mals. Ruim 43 jaar geleden is er een coup gepleegd en vanaf toen drukt Desi Bouterse zijn stempel op Suriname. Vandaag zal hij moeten aanhoren of de strafeis van 20 jaar opnieuw wordt uitgesproken. Februari is ook de maand van president Chan Santokhi. Op 3 februari wordt hij 64, maar het volk hoeft geen cadeautjes te verwachten. Het zal niet worden uitgenodigd om feest te vieren, want het IMF vraagt om vooral te bezuinigen en meer geld binnen te halen.

Hoewel de president weet dat zijn politiek leven afhangt van de zegen van het IMF, hebben zijn werkarmen nog niet genoeg gedaan om te voldoen aan de eisen. En nu wordt de hete adem gevoeld van het IMF. Suriname staat voor de vierde beoordeling. In februari is het technische team van het IMF hier en in maart moet de leiding van het Fonds zich uitspreken over de werkzaamheden van Suriname. Als de diepe onvoldoendes niet als de bliksem weggewerkt zijn, komt er geen geld binnen. Maar het IMF heeft ook een tijdschema. Als een jaar lang er geen reviews zijn, dan is het gevaar reëel dat het IMF zich terugtrekt.

Uiteraard zal de bijna jarige president er alles aan doen om het niet zover te laten komen dat het IMF Suriname de rug toekeert. Dat betekent dat er behoorlijk wat maatregelen in vooral de eerste helft van de korte maand zullen worden genomen. Er wordt nog te veel uitgegeven in vergelijking met de inkomsten. De regering heeft flink feest gevierd met dure reizen in binnen- en buitenland. Om de haverklap vliegen helikopters in de lucht. Defensie verdient behoorlijk wat aan de reizen van de president, vicepresident en sommige ministers, maar het geld komt uit 's lands kas. Ook al gaat het om partijvergaderingen in Nickerie of geld strooien door de vicepresident in Semoisi te Boven Suriname.

Om te voldoen aan de eisen van het IMF, zal alvast de brandstofprijs verder de lucht in gaan, want brandstof (vooral diesel) is nog niet marktconform. Gelukkig wordt de transportsector nog gesubsidieerd. Eindelijk is de wet in orde gemaakt om belastingen te heffen in de maritieme zone. Dat had allang een feit moeten zijn, want daarmee wordt het volk niet getroffen, terwijl de inkomsten van het land zullen toenemen. De VHP en ABOP zijn nu op één lijn over grondconversie. Blijkbaar op basis van geven en nemen. De grondenrechten is op de agenda van DNA en ondanks flink geschreeuw uit de VHP, wordt jongere broer Leo toch directeur van EBS. Heel belangrijk voor de ABOP om te werken aan politieke winst in 2025 door het licht aan te steken in het donkere binnenland.

Het is begrijpelijk dat niet oneindig door kan worden gegaan met SRD 48,50 voor een gascylinder, wat honderden miljoenen aan subsidie kost. Vandaag zal Sociale Zaken alvast de 'moni karta' officieel launchen om zwakke huishoudens te steunen. De vraag is wel: wie zijn allemaal zwakke huishoudens? Zeker ruim 80% van de samenleving is noodlijdend geworden en kan het hoofd nauwelijks meer boven water houden.

De mensen die het voor het zeggen hebben, kunnen zich met staatsmiddelen heel wat luxe veroorloven, maar van het volk wordt geëist om droog brood te eten als dat nog kan worden betaald. Het sociaal programma dat vandaag wordt gelanceerd is prima, maar velen hebben geen rek om meer neer te tellen voor brandstof, elektriciteit en water. 40.000 tot 60.000 huishoudens zullen worden gesubsidieerd, maar het aantal noodlijdende gezinnen is 100% groter.

Nita Ramcharan
Advertenties