Santokhi bezoekt rijstvelden; zegt boeren steun toe
29 Jan 2023, 16:38
foto
President Chan Santokhi heeft verschillende rijstvelden zaterdag bezocht. Hij heeft zich georiënteerd over de rattenplaag. Hij heeft ook steun toegezegd.


President Chan Santokhi heeft zaterdag rijstvelden bezocht in Nickerie. Hij heeft zich georiënteerd en boeren gesproken over de rattenplaag. Hij heeft zich laten inlichten over de schade die aangericht is en de risico's die de rattenplaag met zich zich mee kan brengen. Tijdens een presentatie voorafgaand aan de veldbezoeken is gebleken dat er een toename is geweest in de rattenpopulatie. Dit heeft mogelijkerwijs gezorgd voor een productieverlies van ongeveer 15 procent in het afgelopen jaar. Nagegaan wordt hoe de schade wordt opgevangen.

Gebleken is dat de rijstvelden in de oostelijke polders, Henar Polder en Middenstandspolder het meest getroffen zijn. Betere voorlichting naar de boeren en gemeenschap toe over hoe om te gaan met de rattenplaag, zal de komende periode plaatsvinden. Op dit moment is er geen ernstige dreiging voor de voedselproductie, maar het staatshoofd vraagt wel alertheid van eenieder om erger te voorkomen.

De boeren hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om hun noden kenbaar te maken. Enkele uitdagingen zijn het invoeren van de btw, prijsverhogingen en de toegang tot snel en goedkoop kapitaal, meldt de Communicatiedienst Suriname. Santokhi heeft aangegeven dat er gewerkt zal worden aan een overzicht van de totale geleden schade. Op basis daarvan zal worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de geleden schade op te vangen.

De president deelde mee dat de recent ingestelde commissie rijst rattenplaag Nickerie, hem reeds een beter zicht heeft kunnen verschaffen over de situatie. De commissie zal worden betrokken om spoedig met alle relevante actoren de koppen bij elkaar te steken hoe de plaag effectiever te kunnen beheersen. Het staatshoofd zegt dat de situatie nu onder beheersbare proporties lijkt te zijn, maar dat de gemeenschap en autoriteiten alert moeten blijven voor een piek. De schade is voor dit jaar niet te overzien, voor deze maand is door de commissie aangegeven dat reeds 7% van de aanplant is aangetast. De aantasting kan ernstige gevolgen hebben voor het rijpingsproces van rijst.

Diverse rijstboeren hebben tijdens veldbezoeken kenbaar gemaakt ingenomen te zijn met het initiatief. De Assembleeleden Harriët Ramdien en Mahinder Jogi (beiden VHP) hebben namens de boeren ook hun waardering uitgesproken over het initiatief van het staatshoofd om zich persoonlijk te oriënteren. Ook juichen zij het toe dat er steun is toegezegd namens de regering. Santokhi is voorstander van een integrale aanpak van de situatie rondom de rattenplaag, die Nickerie sinds 2022 teistert. “Als de rattenplaag niet goed aangepakt wordt, zal het zeker weten impact hebben op de samenleving. En kan risico’s hebben voor de gezondheid.”
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March