Belastingvrije som gaat naar SRD 7.500 per maand
29 Dec 2022, 08:13
foto


De belastingvrije som wordt opgetrokken van SRD 4.000 naar SRD 7.500 per maand. Dit is afgesproken tussen de regering en het presidium van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur). Gisteren is er een vervolggesprek geweest over de loonbelasting. De Nationale Assemblee zal vandaag de wijziging van de wet Loonbelasting goedkeuren. Het optrekken van de belastingvrije grens heeft te maken met de invoering van de Wet Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).

Tijdens het gesprek met Ravaksur heeft de regering zaken verduidelijkt over het belastinggebeuren, met name BTW en loonbelasting en hoe deze past binnen het raamwerk van het IMF, meldt de Communicatiedienst Suriname. Bij het onderhoud zaten ook aan Karel Eckhorst, adviseur in de Executive Board van het Internationaal Monetair Fonds en fiscaaljurist Roy Rijger.

Vakbondsleider Dayanand Dwarka zegt dat er eerder dit jaar met de regering is afgesproken dat bij de introductie van de BTW er tegelijk voor zou worden gezorgd dat loontrekkers verlichting zouden krijgen in de sfeer van de loonbelasting. President Chan Santokhi zei bereid te zijn mee te gaan met elke voorwaarde die past binnen het raamwerk van het Internationaal Monetair Fonds. Hij heeft de nadruk gelegd te voldoen aan de door het IMF gestelde voorwaarden en de review in maart 2023. Hieronder valt dat de BTW zodanig moet zijn aangepast dat deze goed uitvoerbaar is.

Het is de bedoeling dat na 3 maanden een evaluatie zal moeten komen over de hele belastinghervorming alsook de stand van zaken rond de BTW-wet. Verder is gevraagd naar de verruiming van de belastingschijven welke zullen opschuiven naar mate de belastingvrijesom zal worden opgetrokken. Er komt een monitoring unit voor de uitvoering van de BTW wet. In die unit zullen vertegenwoordigers van de vakbeweging, het bedrijfsleven en de regering participeren om ervoor zorg te dragen dat de targets die zijn gesteld voor de BTW-wet ook worden gehaald.

Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May