Suriname moet enorm veel doen om blacklisting te voorkomen
09 Dec, 11:11
foto


Suriname heeft nog enorm veel werk te verzetten om money laundering, terrorisme financiering en proliferatie financiering tegen te gaan. Dit blijkt uit de evaluatie van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Het land zal worden gemonitord. Er moeten nieuwe wetten worden gemaakt, bestaande dienen aangepast te worden en moeten overheidsinstituten worden versterkt. Onvoldoende vooruitgang heeft ernstige gevolgen voor Suriname, met als ultieme consequentie blacklisting. Suriname krijgt de ruimte om te corrigeren. Internationale organisaties zoals IMF, IDB en de Wereldbank hebben technische assistentie toegezegd.

De CFATF 4th Round Mutual Evaluation Process is officieel in mei 2021 van start gegaan voor Suriname. In navolging hierop is het land van 28 februari tot en met 11 maart 2022 door het Assessment Team van de CFATF geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is er een concept-rapport samengesteld waarbij de overheid meerdere momenten in de gelegenheid is gesteld commentaar of nadere toelichting te geven, of aanvullende documentatie aan te leveren. Dit gehele proces is ter voorbereiding van de beoordeling en aanname van het Mutual Evaluation Report (MER) geweest.

Een Surinaamse delegatie is afgereisd naar de 55e CFATF Plenaire vergadering. Deze stond onder leiding van de ministers Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, meldt JusPol. De delegatie bestond verder uit leden van de Project Implementatie Unit Anti Money Laundering, leden van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC) en vertegenwoordigers van de Centrale Bank van Suriname. Tijdens deze 55e CFATF plenaire vergadering, welke gehouden werd in de periode 27 november tot en met 1 december 2022 te Cayman Island, is de MER van Suriname besproken en aangenomen. De beoordeling van het rapport is geschied op basis van ratings welke zijn toegekend voor wat genoemd wordt Technical Compliance (de vastlegging van de standaarden in wet- en regelgeving) en Effectiveness (het effectief toepassen van de wet- en regelgeving).

Over het algemeen is uit het rapport gebleken dat Suriname nog heel veel werk te verzetten heeft om money laundering, terrorisme financiering en proliferatie financiering tegen te gaan en een AML/CFT/CPF-raamwerk te ontwikkelen dat voldoet aan de hedendaagse internationale standaarden. Onder andere moeten er nieuwe wetten worden gemaakt, bestaande wetten dienen aangepast te worden en moeten overheidsinstituten worden versterkt. Ook moet het bewustzijn van financiële en niet-financiële dienstverleners over hun eigen aandeel in dit raamwerk worden vergroot. Het rapport bevat verder een groot aantal aanbevelingen, die Suriname moeten helpen om de nodige verbeteringen te realiseren.

De plenaire vergadering heeft besloten dat Suriname op basis van de bevindingen in het rapport wordt geplaatst in de Enhanced Follow-Up Procedure van de FATF-ICRG (Financial Action Task Force - International Cooperation Review Group).
Dit betekent dat Suriname de komende jaren periodiek moet rapporteren over de reparaties die zijn gepleegd. Gedurende het 1e jaar wordt Suriname geobserveerd door de FATF en de CFATF, die zullen monitoren of en op welke wijze de tekortkomingen in het rapport worden aanpakt. Suriname zal in november 2023 gedetailleerd moeten rapporteren aan de Plenaire welke verbeterstappen er zijn gezet.

De regering heeft in november van dit jaar een update van het Nationaal AML/CFT/CPF/ Strategisch Plan bekrachtigd. Het 1e plan van november 2021 is waar nodig aangevuld met de bevindingen van de Mutual Evaluation. Dit geeft aan de autoriteiten een handvat om de tekortkomingen gericht aan te pakken.  Het Mutual Evaluation Report wordt nu aan een finale redactie onderworpen. Naar verwachting wordt het ruim 200 pagina’s tellend rapport in het 1e kwartaal van 2023 door de FATF gepubliceerd.

Het is de autoriteiten ernst om de tekortkomingen voortvarend aan te pakken. Onvoldoende vooruitgang heeft ernstige repercussies voor Suriname, met als ultieme consequentie de zogenaamde blacklisting. Op dit moment is blacklisting nog niet aan de orde, omdat Suriname de ruimte krijgt om te corrigeren. De autoriteiten zullen samen met de relevante private actoren er alles aan moeten doen om te voorkomen dat Suriname in die situatie beland. Internationale organisaties zoals IMF, IDB en de Wereldbank hebben reeds hun ondersteuning in de vorm van technische assistentie toegezegd, staat in het persbericht.
Advertenties

Monday 30 January
Sunday 29 January
Saturday 28 January