Fols sluit acties na 12 december niet uit
08 Dec, 04:47
foto


De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) eist koopkrachtversterking voor leerkrachten. Het voeren van acties wordt vanaf maandag niet uitgesloten, deelt Fols-president Marcellino Nerkust mee. Woensdag is in een rappel schrijven aan onderwijsminister Marie Levens wederom benadrukt dat de sociaal maatschappelijke omstandigheden van het grootste deel van de samenleving in het algemeen en van uw leerkrachtenkorps in het bijzonder, is verslechterd. Intussen is de Fols voor vanmiddag uitgenodigd voor een onderhoud op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Op 30 november had de Fols haar leden opgeroepen om een eendaags actiemodel uit te voeren door massaal thuis te blijven. De protestactie is een signaal geweest vanwege het feit dat de leerkrachten volkomen gedesillusioneerd zijn geraakt over de op hol geslagen wisselkoersen van de Amerikaanse dollar en de daaruit voortkomende ongecontroleerde prijsstijgingen van goederen, tarieven en diensten.

"Dit desillusioneren neemt steeds ergere vormen aan. We zijn nu één week verder en de leerkrachten ervaren het pijnlijke van de inflatie en de onberekenbare wisselkoers steeds meer. Doordat een reactie op ons signaal is uitgebleven, ervaren we dat als geen oor en oog te hebben voor de noden van de leerkrachten en wensen wij nogmaals het e.e.a. te verhelderen", zegt Nerkust.
 
• De leden van de onderwijsvakorganisaties die bij de Fols zijn aangesloten worden ertoe gedreven, om steeds meer naar overlevingsmogelijkheden te zoeken;
• Ze hebben daarnaast te kampen met overlevingsstress, waardoor – zonder dat zij het zelf beseffen - hun taak tot het verzorgen van onderwijs, naar achteren wordt gedrukt;
• Het gevolg is dat het aantal ziektemeldingen en de verwijzingen voor het behandelen van psychische klachten, aan het toenemen is. 
Daarbovenop worden de leerkrachten – eigenlijk de totale gemeenschap - sinds 1 december onaangenaam 'getrakteerd' op een aanpassing van de brandstofprijzen.
 
Als onderwijsfederatie die midden in de samenleving staat komt zij op voor de belangen van leerkrachten op basis- en voj-niveau. Ze heeft geen andere mogelijkheid dan te kiezen voor haar leden, die elke dag ondanks de omstandigheden, toch alle zeilen bijzetten om het onderwijs aan de leerlingen aan te bieden zoals van ze wordt verwacht. Dit, vanwege het beroep waarvoor ze gekozen hebben.
 
De Fols dringt bij de minister aan om nog deze week in overleg met haar te treden om na te gaan hoe verlichting te brengen in de financiële situatie waaronder de leerkrachten verkeren c.q. het verbeteren van hun koopkracht. Daarbij ook anticiperend op de twee termijnen waarbij de brandstofprijs wederom zal worden verhoogd.  

"Zonder de bedoeling te hebben om de minister het mes op de keel zetten, hebben wij als vakorganisatie geen andere keus dan te stellen dat wij vanaf maandag 12 december 2022 geen enkele vorm van actie uitsluiten om financiële verlichting c.q. koopkrachtversterking voor de leerkrachten te realiseren", stelt de leiding van de Fols.

Tot Fols-lidbonden behoren de Katholieke Onderwijzers Bond, de Christelijk Onderwijzersbond Broederschap, de Surinaamse Openbare Onderwijzers Bond, de Islamitische onderwijzers Bond en Bond van leraren bij het Technisch Onderwijs.
Advertenties

Monday 30 January
Sunday 29 January
Saturday 28 January