NDP en BEP willen vergadering over ernstige veiligheidssituatie
06 Dec, 04:57
foto


De fracties van de NDP en de BEP hebben Assembleevoorzitter Marinus Bee in een brief gevraagd een openbare vergadering uit te schrijven over de ernstige veiligheidssituatie in het land. Onlangs heeft de vicepresident ten overstaan van de media en op een massameeting, uitspraken gedaan die voor meerdere interpretaties vatbaar kunnen zijn en verregaande consequenties kunnen hebben voor land en volk, stellen de oppositionele fracties.

Daarnaast heeft de vicepresident ook het Openbaar Ministerie c.q. de procureur-generaal ervan beticht dat er sprake is van politieke vervolging en politieke rancune. Meerdere partijen in de samenleving evenals de gerenommeerde internationale organisatie Interpol hebben het OM ervan verweten zich schuldig te hebben gemaakt hieraan, voeren de NDP en de BEP fracties aan.

Voorts is de sociaal-economische situatie in het land niet meer uit te houden, als gevolg van de onbedwingbare wisselkoers, de stijgende prijzen voor (basis)goederen en diensten, de toenemende criminaliteit, de steeds verslechterende gezondheidszorg etc. Uitspraken gedaan door de vicepresident kunnen bij burgers die reeds getergd zijn, tot voedingsbodem dienen voor ontoelaatbare handelingen, stelt de oppositie.

"Deze situatie baart ons ernstige zorgen, omdat hiermede mogelijk de veiligheid en de rechtstaat in gevaar dreigen te komen. In belang van de staatsveiligheid en ten einde de rust in de maatschappij te doen wederkeren, wordt u gevraagd deze openbare vergadering zo spoedig mogelijk uit te schrijven, zodat de regering verantwoording komt afleggen over de ernstige ontstane situatie".
Advertenties

Friday 27 January
Thursday 26 January
Wednesday 25 January