Santokhi kondigt pakket maatregelen aan stabiliseren koers
29 Nov, 00:00
foto
President Chan Santokhi tijdens een regeringspersconferentie, maandagavond.


President Chan Santokhi kondigt op een regeringspersconferentie aan dat woensdag belangrijke besluiten genomen zullen worden in de regeringsraad. Er komt een pakket van maatregelen om de koers, die op hol is geslagen, te stabiliseren. Zeker is dat de brandstofsubsidie van bijkans SRD 400 miljoen per maand niet kan worden gehandhaafd. Deze zal gefaseerd worden afgebouwd. Ook komen er speciale verkooppunten van brandstof voor de hout- en goudsector, terwijl de smokkel naar de buurlanden zal worden aangepakt.

De koers die genoteerd wordt door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is nu boven de SRD 32 voor de US-dollar. Volgens governor Maurice Roemer is deze koers iets te hoog volgens berekeningen van de bank. Wat de hoogte van de koers moet worden, daar brandt niemand zijn vingers aan. Er zullen interventiemaatregelen komen om de koers te stabiliseren, legt Santokhi uit. Deze maatregelen worden in nauw overleg met het Platform Koersstabilisatie genomen, waarin nagenoeg alle betrokkenen die te maken hebben met de koers, zitting in hebben.

De president legt uit dat het gaat om maatregelen die zullen gelden voor drie maanden, tot februari 2023. Bij de afbouw van de subsidie zullen kwetsbare groepen in de samenleving worden ondersteund. Daarover is er overeenstemming met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Er is ook overleg gaande met de multilaterale organisatie om de koers te laten vaststellen door de CBvS op basis van een bandbreedte waarin deze mag fluctueren. Deze vorm bestond reeds voor de invoering van het IMF-programma. Het IMF vindt dat de koers geheel vrijgelaten moet worden, waarbij de CBvS slechts de koers noteert op basis van de transacties. Ook vindt er een evaluatie plaats van de Open Markt Operaties waar veel kritiek op is vanwege rentes die banken krijgen van bijkans 90%.

De regering zal importen van belangrijke goederen en medicamenten garanderen. Er zal strenger opgetreden worden, opdat exporteurs 35% van de opbrengst van goederen wisselen bij een erkende financiële instelling. De retentieregeling loopt volgens de president en de governor van de CBvS niet vlot. Ook hebben de directe interventies vanuit Financiën niet het gewenste effect gehad. Nu is afgesproken dat de interventies voor importen integraal plaatsvinden. De situatie zal nauw gemonitord worden.
Advertenties

Monday 30 January
Sunday 29 January
Saturday 28 January