HVB vraagt zich af of het land echt onafhankelijk is
25 Nov 2022, 18:50
foto


Anno 2022 zal menigeen zich afvragen of ons land werkelijk zo onafhankelijk is als wat men doorgaans als de onafhankelijkheid der naties beschouwt. Staatkundig zouden we wel volledig, kunnen heersen over ons eigen grondgebied, zelfstandig beslissingen nemen wat betreft ons binnenlands en buitenlands beleid. Maar als we kijken naar het Tigri-gebied waarbij deskundigen aangeven dat die voor ongeveer US$ 100 miljard rijk is aan bodemschatten en grondstoffen, dan vragen wij ons in gemoede af of wij ook staatkundig wel helemaal zelfstandig zijn. Want ons buurland Guyana voert beheersdaden uit in dat gebied en geen enkele Surinaamse regering, behoudens die van voormalig president Wijdenbosch, laat haar tanden zien.

De Hervormings & Vernieuwingsbeweging (HVB) denkt dat we thans als land afhankelijker zijn dan ooit, zeker als het gaat om ons economisch beleid en monetair handelen. Vanaf onze Srefidensi in 1975 is het bergafwaarts gegaan voor wat onze economie betreft ondanks de ontwikkelingshulp van de iets meer dan 3 miljard Nederlandse guldens die wij overeenkwamen met de regering van Joop den Uyl van ons toenmalig moederland. Tegenwoordig moet de huidige regering zelfs stad en land afreizen voor alle vormen van hulp en toch is de sociaal-economische situatie in ons land er niet beter van geworden.

Ongebreidelde prijsverhogingen, de koers die op hol geslagen is, om de haverklap protesten alsmede stakingen, brain drain, noem maar op, allerhande zaken die aanduiden dat wij in de afgelopen jaren erg afhankelijk zijn geworden ondanks de vele geldstromen die bedoeld waren om een beter leefklimaat voor onze samenleving te scheppen.

Zal de veel belovende exploitatie van olie en gas uit ons offshore gebied mogelijk in of na 2025 de nieuwe periode van 50 jaar van welvaart en welzijn, dus minder afhankelijkheid, inluiden? Staatkundige onafhankelijkheid betekent dat Suriname politiek, bestuurlijk en staatsrechtelijk onafhankelijk is. Maar hebben wij het gevoel dat het nu zo is?

De HVB betwijfelt dat, wat impliceert dat de buitenparlementaire politieke partijen zich gauw moeten bundelen in een hoopgevende nieuwe entiteit om zodoende een antwoord te vinden dat het electoraat weer een sprankje geloof gaat geven in de politiek. Het gekibbel in DNA van de huidige coalitie en oppositie partijen geeft ons volk geen bevredigend gevoel dat het beter zal gaan met ons geliefd land. Een alternatief die de aspiraties van het Surinaams volk aanwakkert met nieuwe betrouwbare en deskundige gezichten alsook een werk- en uitvoerbaar regeerprogramma die ons land minder afhankelijk maakt van de wereld, kan dan een optie worden.

Wij roepen daarom hardwerkende, betrouwbare, vaderlandslievende, toegewijde en deskundige politici op, om te bundelen teneinde een nieuw alternatief te kunnen vormen zodat bij de komende verkiezingen de nieuwe coalitie de Surinaamse samenleving kan laten proeven wat die felbegeerde Srefidensi die wij met z’n allen al jaren nastreven, eigenlijk is.

De HVB feliciteert elke ingezetene in het bijzonder Surinamers in binnen- zowel buitenland met de viering van 47 jaar soevereiniteit.

Advertenties

Wednesday 06 December
Tuesday 05 December
Monday 04 December