AWJ roept jongeren op pesten achterwege te laten
21 Oct 2022, 11:38
foto


Pesten in al zijn vormen kan verregaande gevolgen hebben voor zowel het slachtoffer en de daders. Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) roept naar aanleiding van het incident, waarbij op sociale media te zien is dat een scholier onlangs slachtoffer is geworden van pesten en geweld door medescholieren, alle jongeren op om te stoppen met het pesten van personen, in het bijzonder hun leeftijdgenoten.

Het ministerie benadrukt dat pesten zoals: uitgelachen worden, geduwd worden of middels berichten of plaatjes op sociale media belachelijk gemaakt worden, verregaande gevolgen kan hebben voor zowel het slachtoffer als de daders.

Het ministerie geeft aan dat uit een recent onderzoek naar suïcidaal gedrag van jongeren tussen 16 en 25 jaar in Suriname, is gebleken dat meer dan driekwart van de jongeren die hebben deelgenomen aan dit onderzoek weleens depressief en neerslachtig was. Het gevoel van hulpeloosheid was in vele gevallen zo heftig dat 36.2 % van de jongeren die hebben deelgenomen aan dit onderzoek weleens hebben gedacht om een einde te maken aan hun leven. Uit het onderzoek blijkt dat gepest worden een van de oorzaken is die kan leiden tot gedachten over zelfmoord.

Het is volgens het onderzoek nog triester gesteld met het psychische welzijn van de 362 jongeren die zich in het onderzoek hebben geïdentificeerd met de LGBTQ-gemeenschap. Van deze jongeren heeft 86% aangegeven problemen te hebben met hun zelfbeeld, omdat ze worden gepest en gediscrimineerd en/of niet worden geaccepteerd door hun omgeving. Meer dan de helft van deze jongeren heeft ooit een zelfmoordgedachte ontwikkeld, schrijft AWJ.

Het ministerie benadrukt dat gepest worden niet mag worden onderschat door de samenleving, want het kan leiden tot isolement, diepe depressie, hopeloosheid, ondraaglijke emotionele pijn en uiteindelijk zelfdoding. Tegen deze achtergrond waarschuwt het ministerie ouders en verzorgers om de gevolgen van pesten door hun kinderen niet te onderschatten. Zie erop toe dat uw kind zich niet schuldig maakt aan pesten.

Het ministerie richt zich in het communiqué ook tot de pestkoppen: houd onmiddellijk ermee op, want op lange termijn kan jij als pester geconfronteerd raken met onaangepaste gedragspatronen van jezelf die een obstakel kunnen vormen voor volwaardige participatie in de maatschappij. Voorkom ook dat je al heel jong op jouw geweten hebt dat door jouw toedoen een persoon in een isolement is geraakt of zelfmoord heeft gepleegd. Het ministerie waarschuwt jongeren dat fysiek geweld bij pesten een misdrijf oplevert.  

Het ministerie gaat voort op de ingeslagen weg om jongeren middels het ontwikkelde jeugdprofiel te begeleiden in normen, waarden en idealen waar wij mee leven, zoals vrijheid, gelijke behandeling, democratie, respect en tolerantie. Het jeugdbeleid met het ontwikkelingsconcept Youth POWER als grondslag zal zich blijven richten op participatie, ontwikkeling, weerbaarheid, economische groei en rechten van jongeren.

Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July