Samenleving reageert verontwaardigd op mishandeling scholier
19 Oct 2022, 23:03
foto


De recente mishandeling van een scholier door medescholieren heeft verontwaardiging en afschuw opgewekt bij grote delen van de samenleving. Het Platform van Lesbiennes, Gays, Biseksuelen en Transgenders (LGBT Platform) Suriname, diverse collega maatschappelijke en mensenrechtenorganisaties, en individuen hebben in een gezamenlijk schrijven hun bezorgdheid geuit.

"Met afschuw en resolute afkeuring hebben wij kennisgenomen van de discriminatie, vernedering en mishandeling van een scholier door medescholieren, waarvan wij deze week getuige zijn geweest. Wij spreken onze grote bezorgdheid uit over het vertoonde openlijk geweld, gepleegd onder schoolgaande jongeren. Het is schrijnend dat in oktober, de maand waarin de LGBT-gemeenschap en overige mensenrechtenorganisaties in Suriname zich inspannen en bundelen voor mensenrechten, een jong mens wordt vernederd en mishandeld vanwege de vermeende seksuele geaardheid of genderidentiteit. Daarenboven wordt er wereldwijd in oktober ook aandacht gevraagd voor mentale gezondheid, waardoor het pesten, vernederen en mishandelen juist in deze periode, nog pijnlijker is.

In Suriname heeft iedereen recht op een vrij leven. In Artikel 8 lid 2 van onze grondwet is verankerd dat discriminatie niet toegestaan is. Het tragische voorval staat uiteraard niet op zich. Het is een uiting van onvoldoende maatschappelijke erkenning van gelijke rechten voor eenieder, dat nog diepgeworteld is onder delen van de Surinaamse gemeenschap. Dit resulteert in structurele uitsluiting van LGBT-personen op vele vlakken.

De vele afkeurende reacties op het voorval zijn hoopgevend. Samen met partnerorganisaties dragen wij bij aan gedegen afhandeling van het voorval en zorgen wij ervoor dat alle betrokkenen: het slachtoffer, de dader(s), omstanders en anderen, professionele begeleiding krijgen. Partnerorganisatie New Monday is deze maand gestart met een trainingsprogramma voor jongeren, decanen en maatschappelijk werkers voor meer bewustwording over o.a. diversiteit en genderidentiteit; terwijl andere organisaties zoals Suriname Men United (SMU), Womensway Foundation, PAREA, Foundation He+Hiv en nog vele andere ook al jaren werken aan meer bewustwording over LGBT, LGBT-rechten en gender gebaseerd geweld. Meer bewustwording is de eerste stap naar begrip, acceptatie, erkenning en respect.

Om dat punt van erkenning van, en respect voor LGBT-personen en hun rechten, te bereiken zullen wij allemaal veel harder ons best moeten doen. Het Platform en ondertekenende organisaties roepen daarom onderwijsinstellingen op tot het nemen van maatregelen om pesten en geweld te voorkomen. Wij roepen justitiële autoriteiten op om daar waar het strafrecht gehandhaafd moet worden, dat ook te doen. We roepen het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur op om uitgebreide gender- en seksualiteitseducatie toe te voegen aan het onderwijscurriculum. En we roepen de gemeenschap op om meer begrip te tonen en respect te hebben voor diversiteit en de rechten van alle medemensen, en hun kinderen in die gedachte op te voeden."

Het schrijven is door de verschillende organisaties en personen getekend.

Het LGBT Platform Suriname en medeondertekenende organisaties,
Parea
Womensway Foundation
Suriname Men United
Foundation He and HIV/Plus.sr
New Monday
Projekta
Burger Initiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI)
Stichting Liefdevolle Handen
Women’s Rights Centre
Stichting Bureau NGO's (BFN)
Centre People Development (CPD)
Vereniging van Sociaal Werkers in Suriname (VSWS)
Pater Ahlbrinck Stichting
Stichting Kinder- en Jongerentelefoon (KJT)
Marcel Leune
Antoon Grunberg
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July