HVB staat stil bij Internationale dag van de Leerkracht
05 Oct 2022, 18:28
foto


Overschaduwd door de sociaal-economische zorgen van elke dag wordt vandaag, 5 oktober 2022, de Internationale Dag van de Leerkracht herdacht. Conform haar ontwikkelingsslogan waarin Onderwijs en Ondernemerschap centraal zijn (ONDERWIJS EN ONDERNEMERSCHAP = ONTWIKKELING), staat ook de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) stil bij deze dag.

De partij is zich ervan bewust dat vele leerkrachten dit nieuwe schooljaar met gemengde gevoelens hun leslokalen opzoeken. De financieel-economische crisis die alle sectoren treft, laat immers ook haar sporen achter op het totaal onderwijsveld. Desondanks is het een zegen voor alle ouders dat ze ervan verzekerd zijn dat hun kroost elke dag kan worden opgevangen en verder wordt gevormd door leerkrachten. Vaklui die onder moeilijke omstandigheden de rol vervullen van ouder,  sociale bijstander, administrateur en onderwijsverschaffer.

De partij vindt het dan ook rechtvaardig dat deze strategische groep van ontwikkelingswerkers een passende waardering verdient. Waardering voor de inspanningen die de leerkracht zich heeft getroost om te werken aan ons proces van volwassenwording in de maatschappij. Waardering voor hun stimulans om ons tot mondige en kritische burgers te maken. Waardering voor hun handreiking om ook in slechte tijden hard te blijven werken.

De HVB wenst alle leerkrachten in Suriname te bedanken voor hun tomeloze inzet die vaak wordt ondergewaardeerd. De  leerkracht is de spil van het onderwijsproces en dus ook van de noodzakelijke vernieuwingen. Ten slotte doet de partij een oproep aan alle leerkrachten om onder alle omstandigheden kritisch te blijven. Kritisch op het onderwijsbeleid, maar ook kritisch op het eigen functioneren. Dit is cruciaal omdat wat er vandaag wordt gestopt in het onderwijs zonder meer gevolgen zal hebben voor de uitkomst van de onderwijskwaliteit van morgen.

Advertenties

Wednesday 06 December
Tuesday 05 December
Monday 04 December
Sunday 03 December