Onderstand eind oktober van SRD 350 naar SRD 1.250
04 Oct, 17:02
foto
Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken.


De regering heeft goedkeuring gegeven om de uitkering van onderstand genietenden van SRD 350 op te trekken naar SRD 1.250. Dit gaat per eind oktober in. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft binnen de Raad van Ministers gepleit hiervoor.

Het gaat om een verhoging van SRD 900, dat is bijna een toename van 360%. Somohardjo beseft dat dit voor de mensen een druppel op een hete plaat is maar garandeert tegelijkertijd de mensen die onderstand genieten wederom een verhoging wanneer de financiële ruimte het toelaat.

Onderstand is een uitkering voor mensen die wel bij de overheid hebben gewerkt, maar geen recht hebben op pensioen. Het gaat in deze om o.a.:
1) schoonmaaksters en bewakers die geen volle dagtaken hebben,
2) ambtenaren die met hun 60e uit dienst zijn gegaan, met een minimale diensttijd van 5 jaren,
3) ambtenaren die vóór hun 60e uit dienst zijn met een minimale diensttijd van 10 jaren en
4) ambtenaren die nooit een vaste aanstelling hebben gehad.

Door het optrekken van het bedrag voor onderstand genietenden is dit gelijk gekomen met de uitkering van de Algemeen Oudendag Voorziening.


Advertenties

Monday 30 January
Sunday 29 January
Saturday 28 January