Suriname en Frankrijk gaan nu voor uitleveringsverdrag
03 Oct, 00:01
foto
Justitieministers Kenneth Amoksi en zijn Franse collega Éric Dupond-Moretti in gesprek. (Foto’s: Ranu Abhelakh)


Suriname en Frankrijk schakelen over naar een hogere versnelling in hun justitiële en veiligheidssamenwerking. De politiesamenwerking aan de grens ging formeel zaterdag in, het rechtshulpverdrag is nu gereed voor ratificatie en het volgend agendapunt is komen tot een uitleveringsverdrag. “Wij hebben aangegeven dat wij dat willen”, bevestigt Amoksi het gespreksonderwerp aan Starnieuws. “Wij zijn het met elkaar eens dat wij ernaar toe moeten werken. Er komt een gezamenlijke justitiële werkgroep om de technische aspecten uit te werken.”

Hoewel Suriname zijn eigen staatsburgers niet uitlevert, kan een uitleveringsverdrag helpen in de justitiële samenwerking. “Er zijn zoveel andere nationaliteiten die opereren in het illegale circuit en we moeten hen kunnen aanpakken. Er zijn Brazilianen, Haïtianen, Colombianen, Dominicanen, etc.” Niet uitlevering van eigen burgers hoeft geen beletsel te zijn voor het aangaan van een uitleveringsverdrag. Want in de rechtshulpverlening kunnen landen strafdossiers uitwisselen en elkaar vragen om de strafvervolging van een verdachte (bijvoorbeeld een eigen burger: Surinamer of Fransman) over te nemen.

Amoksi voerde vrijdag overleg met zijn Franse collega Éric Dupond-Moretti. Ook minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zat aan bij de werkbespreking. Vorig jaar maart gingen Paramaribo en Parijs de overeenkomst wederzijdse juridische bijstand in strafzaken, aan. Vrijdag plaatsten Ramdin en Dupond-Moretti hun paraaf voor een aanpassing in dit rechtshulpverdrag.

Addendum rechtshulpverdrag
“Het gaat om de garantie dat bij de uitwisseling van persoonsgegevens de informatie niet misbruikt wordt”, licht Amoksi het addendum toe. Vanwege de Europese wetgeving over persoonsgegevens was de aanpassing nodig, “er was een interpretatieverschil en dat is nu rechtgetrokken”. Volgende stap is het ratificatieproces in beide landen en dan treedt het verdrag in werking.

Patrouilles
De Franse zegelbewaarder verwelkomde de 2006-politiesamenwerkingsverdrag, die Paramaribo in 2017 ratificeerde en nu eindelijk echt in werking treedt. Door onder meer onenigheid over de juiste grenslijn, belandde de gezamenlijke grenspatrouilles in de ijskast. Met het nieuwe grensprotocol dat de oostelijke riviergrenslijn bepaalt vanaf de monding van de Marowijne rivier tot aan de samenvloeiing van de Lawa, Litani en de Marowini, volgde hervatting van de gezamenlijke militaire en politiepatrouilles.

Illegale goudwinning, een plaag

De verdragen en intensievere veiligheidssamenwerking zijn volgens Dupond-Moretti nodig “om te strijden tegen illegale goudwinning, een plaag die aanzienlijke schade aan het milieu (...) en de drugshandel veroorzaakt”. Over de hernieuwde samenwerking zegt Amoksi: “Die was op een laagje pitje”. In de internationale samenwerking zocht regering Santokhi de oude partners weer op en zo kwamen de gesprekken weer op gang.

Klaar met skalians

Bij de bespreking over de illegale goudwinnig en kwikgebruik, kwam ook de kwestie van opererende skalians in de grensrivier aan de orde. “Wij zijn nagenoeg rond. Op de Marowijnerivier zijn wij klaar met skalians. Ik ga geen honderd procent garantie geven, maar ik weet zeker dat in gebieden waar de Fransen surveilleren, dat daar clear is”, zegt de bewindsman. Hij verwees verder naar het Openbaar Ministerie voor de aanpak hiervan.

Stage anticorruptie commissie

Partijen spraken ook over de corruptiebestrijding. Op Surinames verzoek komt Frankrijk in met een stage voor de nog te benoemen leden van de Nationale Anticorruptie Commissie. “Die zal volgend jaar plaatsvinden”, zegt Amoksi. Over het eerdere Franse aanbod om de Anticorruptie-unit van het Openbaar Ministerie te ondersteunen via Le Parquet National Financier en Agence Française Anti-corruption, is niet gesproken.

Strafrechtelijk vermogensbeheer

Frankrijk wil meer hulp in de justitiële samenwerking in strafzaken. Dupond-Moretti vertelde over de Franse instantie AGRASC (Agency for the Management and Recovery of Seized and Confiscated Assets). Een unit die gaat over het strafrechtelijk vermogensbeheer van in beslag genomen en verbeurd verklaarde activa, gebouwen, auto’s, en luxeartikelen van criminelen. Deze Franse unit die internationaal erkend is, kan Suriname ook juridische en technische bijstand verlenen.

Straf op eigen bodem

De Franse gevangenissen zitten vol en Frankrijk wil graag dat Suriname een deel van zijn eigen mensen opvangt. “Ongeveer vijftien procent van de Franse gevangenispopulatie bestaat uit Surinamers”, zegt Amoksi. Suriname wil niemand tot last zijn en is bereid voorzieningen hiervoor te treffen. Suriname kent vanaf 2016 de Wet Overdracht en Overname Tenuitvoerlegging Strafvonnissen, waarbij veroordeelden hun straf op eigen bodem uitzitten. Hiervoor is Amoksi voornemens om zich te oriënteren in Frans Guyana en zelf de verblijfscondities te aanschouwen.

Honderd procent drugscontrole

De Suriname-stop voor Dupond-Moretti was onderdeel van een Frans ministerieel werkbezoek aan het Franse Overzeese departement Frans Guyana. Frankrijk is menens de drugsbestrijding, criminaliteit en illegale goudwinning aan te pakken en zal nu meedogenloos klappen uitdelen aan criminelen. Met Suriname werden afspraken gemaakt en op eigen bodem deden Franse ministers harde toezeggingen zoals zenden van meer aanklagers, rechters, drones, containerscanners, extra gewapende manschappen, financiën en dagelijkse honderd procent drugscontroles op elke vlucht.

Het laatste Franse ministeriële bezoek aan Suriname was in 2018; de delegatie stak slechts de grensrivier over en hield een korte bespreking in het grensstadje Albina.
Advertenties

Saturday 28 January
Friday 27 January
Thursday 26 January
Wednesday 25 January