Minister Amoksi en Franse collega benadrukken samenwerking
01 Oct, 04:48
foto
Minister Kenneth Amoksi tekent de gezamenlijke verklaring terwijl zijn Franse collega Éric Dupond-Moretti en Albert Ramdin toekijken. Eerder tekende Dupond-Moretti met Ramdin een aanpassingsdocument op de 2021-overeenkomst over wederzijdse juridische bijstand in strafzaken. (Foto: Ranu Abhelakh)


Minister Kenneth Amoksi van Justitie & Politie en zijn Franse collega, Eric Dupond-Moretti, hebben een gezamenlijk communiqué uitgegeven na een onderhoud met elkaar gisteren. De minister heeft ook een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Chan Santokhi in aanwezigheid van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Tijdens de bilaterale ontmoeting zijn de gezamenlijke uitdagingen én de sterktes benadrukt. Er is daarna gesproken over de weg vooruit.

De twee ministers verwelkomen de afronding van de onderhandelingen over het addendum op de samenwerking die ondertekend was in 2021. Ze zijn overeengekomen dat de inwerkingtreding bespoedigd zal worden door beide landen. Ze verwelkomen ook de inwerkingtreding van de Politiesamenwerkingsovereenkomst die in 2006 ondertekend was. Deze overeenkomst is vandaag in werking getreden, staat in een bericht van de Communicatiedienst Suriname.

De ministers benadrukten beiden dat het nodig is dat er beter wordt samengewerkt in het gevecht tegen drugssmokkel en illegale goudwinning, in het bijzonder door betere samenwerking tussen de veiligheidsdiensten. Ze zijn overeengekomen dat ze een werkgroep zullen instellen om informatie met elkaar uit te wisselen. De werkgroep zal vlotte en efficiënte justitiële samenwerkingsmethoden ontwikkelen voor het afhandelen van criminele strafzaken met vertegenwoordigers van de rechterlijke autoriteiten van beide landen. De ministers beogen ook een nauwere samenwerking bij de implementatie van het Minamata verdrag.

Het belang van de strijd tegen corruptie werd door beide bewindslieden erkend, omdat daardoor wet en recht kunnen zegevieren en het vertrouwen in de overheid versterkt wordt. Er zal hiervoor uitwisseling van ervaring en training plaatsvinden. Ze zijn overeengekomen om de samenwerking in het gevangwezen te intensiveren, in het bijzonder door te werken aan het re-integreren van overtreders in de samenleving om daarmee recidive tegen te gaan.
Beide ministers staan pal achter de gezamenlijke declaratie en het addendum en zijn bereid om op het hoogste niveau gesprekken tussen de twee Staten te blijven bevorderen.
Advertenties