Bankiersvereniging verwacht daling koers door maatregelen
20 Sep, 09:46
foto


De Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) zegt in een persbericht te staan achter de valutamarkt-maatregelen. Ze heeft er vertrouwen in dat de getroffen maatregelen een positieve uitwerking hebben op het beteugelen van de koers. Ze wijst op de verschillende maatregelen die getroffen zijn om de koers te stabiliseren. Waarnemend president Ronnie Brunswijk heeft flink uitgehaald naar de bankdirecteuren en de cambio's. Vandaag moeten de koersen van hem omlaag. De dalende trend is intussen ingezet.

Het persbericht
De SBV is reeds geruime tijd in overleg met de regering en de Centrale Bank over de stijging van de wisselkoers en maatregelen om deze af te remmen. Op initiatief van de regering wordt in een gestructureerde vorm hierover regelmatig overleg gevoerd, tussen de regering, de Centrale Bank, de Bankiersvereniging en de Vereniging van Cambio’s. Het hiervoor opgerichte platform is op 4 augustus 2022 door president Santokhi geïnstalleerd en na deze datum al diverse malen samengekomen.

Ter bestrijding van de sterke stijging van de wisselkoers zijn de volgende maatregelen afgesproken en ook al in verschillende stadia van uitvoering:
• Verkoop van vreemde valuta door deviezenbanken vanuit hun eigen reserves;
• Verruimde retentieregeling van exportopbrengsten te verkopen door de deviezenbanken;
• Verruiming van het omzetten contante naar girale US-dollars door de Centrale Bank;
• Verruiming van het aanbod aan vreemde valuta in de markt door interventie door de regering;
• Nadere ordening door de Centrale Bank van de retentieregeling waardoor de deviezenbanken retentiemiddelen tegen vaste wisselkoersen moeten kopen.

De SBV onderschrijft volkomen het belang van een efficiënt werkende vreemde valutamarkt en een stabiele wisselkoers en heeft er vertrouwen in dat de getroffen maatregelen een positieve uitwerking zullen hebben op het beteugelen van de wisselkoers. De SBV wil wel benadrukken dat een stabiele en gezonde wisselkoers alleen te bereiken is in samenhang met evenwichtige fiscaal budgettaire verhoudingen en een gunstige ontwikkeling van de reële economie, met name groei van export.

De SBV doet een beroep op alle betrokken partners om naleving van de gemaakte afspraken te waarborgen, zodat alle betrokkenen binnen hun specifieke taakstelling hun rol effectief kunnen blijven vervullen. Ook doet SBV een dringend beroep op alle vragers en aanbieders van valuta om speculatief handelen achterwege te laten. Ook het kopen van Surinaamse producten wordt aanbevolen boven geïmporteerde producten. Zo maken we samen Suriname sterk.
Wij dragen allen bij aan een sterke SRD.

De Surinaamse Bankiers Vereniging

Advertenties

Wednesday 28 September
Tuesday 27 September
Monday 26 September