SLM in de bres voor externe deskundigen
17 Aug 2022, 17:48
foto


Surinam Airways heeft niet veel opties om een advocaat in Suriname aan te trekken, "aangezien de meeste advocatenkantoren in Suriname die voldoende specialisatie in huis hebben" al zijn ingeschakeld door crediteuren. De tarieven van de externe deskundigen van het team dat betrokken is bij de reorganisatie van SLM, zijn in het internationale commerciële bedrijfsleven marktconform en gangbaar.

De SLM reageert met haar verklaring op berichten dat het advocatenkantoor van staatsadviseur Prenobe Bissessur is aangetrokken voor het reorganisatieplan van de luchtvaartmaatschappij. Het advocatenkantoor van Bissessur, Legal BV is in Nederland gevestigd. Bissesur zou volgens berichten 17.500 euro per maand krijgen voor werkzaamheden voor de SLM. Er zou intussen 116.200 euro zijn overgemaakt naar Bissesur.

Bij het opgestelde organisatieplan, zijn uitgangspunten van verschillende jurisdicties, waaronder Suriname, Nederland, de Verenigde Staten en Engeland, in acht genomen, zegt de SLM in de verklaring. Het team is ook continu in contact met buitenlandse advocaten van schuldeisers en diverse instanties en organisaties wereldwijd. "Zo is na lang onderhandelen met een grote Amerikaanse schuldeiser zijn vordering op SLM nagenoeg geheel kwijtgescholden, hetgeen een voordeel voor SLM van miljoenen heeft opgeleverd. Met andere schuldeisers wordt nog gesproken."

De SLM stelt dat zij onverwijld doorgaat met het transformatieproces dat de goedkeuring draagt van de aandeelhouder. "De SLM is zich meer dan ooit bewust van het economisch en het maatschappelijk belang bij het welslagen van onze missie. Met meer reputatieschade bereiken we het beoogde doel niet." Het bedrijf verzekert dat het "zeer verantwoord en zorgvuldig" omgaat met de middelen die zij ter beschikking heeft. "Het maken van kosten geschiedt uitsluitend waar dat leidt tot toegevoegde waarde voor de onderneming."
pdf-icon.gif slm_communique_17_augustus_2022.pdf                
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October