Caribische landen moeten aandringen op klimaatfinanciering
17 Aug, 22:43
foto
Premier Philip Davis van de Bahama's moedigt Caribische landen aan om aan te dringen op klimaatfinanciering. (Foto: Reuters)


Caribische landen zouden ontwikkelde landen onder druk moeten zetten om meer financiering te verstrekken om de effecten van klimaatverandering te verzachten tijdens de komende COP27-klimaatbesprekingen. Dat heeft de premier van de Bahama's dinsdag gezegd op een top van regionale functionarissen.

De leden van de Caribische gemeenschap moeten ervoor zorgen dat ontwikkelde landen eerdere toezeggingen voor klimaathulp nakomen en nieuwe criteria creëren om te bepalen welke landen dergelijke hulp kunnen krijgen tijdens de klimaatbesprekingen in november in Egypte, zei de Bahamaanse premier Philip Davis in een toespraak.

"Als we onze belangen alleen behartigen als individuele kleine eilandstaten in ontwikkeling, zullen onze stemmen worden verspreid en niet kunnen worden gehoord boven luidere, rijkere, koolstofproducerende belangen", zei hij.

Achttien Caribische landen waren uitgenodigd voor de tweedaagse bijeenkomst in Nassau, die naar verwachting een "outcome paper" zal opleveren die zal worden gepresenteerd op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in 2022, gewoonlijk COP27 genoemd.

Davis zei dat hij werd aangemoedigd door de recente inspanningen om de klimaatverandering te matigen door de Verenigde Staten en Australië. Maar hij voegde eraan toe dat "we verbintenis-moe zijn en we zijn belofte-vermoeid". Hij merkte op dat rijke landen hun belofte om tegen 2020 US$ 100 miljard aan klimaathulp aan arme landen te verstrekken, niet waren nagekomen.

Caribische leiders zeggen al jaren dat het inkomen per hoofd van de bevolking te hoog is om voor hulp in aanmerking te komen, een maatstaf die volgens velen geen rekening houdt met de zware schuldenlast die wordt veroorzaakt door het betalen voor de effecten van klimaatverandering.

Davis zei dat Caribische landen een nieuwe index zouden moeten steunen op basis van kwetsbaarheid voor klimaatschokken, wat zou kunnen helpen om de regio van nieuwe hulpbronnen te voorzien.

Caribische landen behoren tot 's werelds meest kwetsbare voor klimaatverandering vanwege de buitensporige impact van tropische stormen, evenals toenemende problemen veroorzaakt door droogte en overstromingen.
Advertenties

Wednesday 30 November
Tuesday 29 November
Monday 28 November