Ramadhin: ‘Situatie vrij ernstig, maar onder controle’
13 Aug 2022, 07:26
foto
Minister Amar Ramadhin vrijdag in De Nationale Assemblee.


In de maand augustus is er een opvallende toename geweest van kinderen tussen 0-6 met koorts, braken en diarree, waarbij enkelen het leven hebben gelaten. Het rota-virus wordt als ziekteverwekker aangemerkt. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft vrijdag in De Nationale Assemblee meegedeeld dat de situatie vrij ernstig, maar onder controle is.

Ramadhin deelt mee dat er niet alleen in Paramaribo, maar in alle districten en het binnenland gevallen gemeld zijn van kinderen die geïnfecteerd zijn met het virus. Uit voorlopige data-analyse kan geconcludeerd worden dat de uitbraak niets te maken heeft met watercontaminatie. Vanwege leeftijdsverschil kan het ook geen verschijnsel zijn van verontreinigde babymelk. De meest waarschijnlijke oorzaak kan volgens de minister in relatie gebracht worden met het klimaateffect.

De situatie wordt vanuit de regering nauw gevolgd. Ramadhin gaf aan dat er ook andere kwetsbare groepen geteisterd kunnen worden door het virus onder wie personen met een lage immuniteit en hoogbejaarden. De belangrijkste maatregelen die de regering nastreeft zijn preventie en communicatie. “Dit virus kan voorkomen worden als handhygiëne en andere hygiënische maatregelen goed in acht genomen worden”, zei de bewindsman. Het besluit is ook daarom genomen om volop te ondersteunen met handsanitizers voor bejaardentehuizen, crèches en scholen. Er is besloten de crèches niet te sluiten, maar om zieke kinderen thuis te houden en naar de dokter te brengen. Ook zijn de zorgmedewerkers nodig in de ziekenhuizen. Als de crèches sluiten, blijven zij thuis met hun kinderen en ontstaan er grote problemen.

Er zijn vaccins beschikbaar tegen rota-virus. Deze zijn 15 jaar geleden bij een uitbraak toegediend. Echter had deze uitbraak geen grote impact in de samenleving. Aan de adviesgroep van Volksgezondheid wordt om advies gevraagd voor immunisatie tegen dit virus, zodat kinderen beschermd kunnen zijn bij een volgende uitbraak.

Ramadhin heeft ook een korte uiteenzetting gegeven vanaf de melding van de toename van het aantal gevallen op zondag 7 augustus. Op basis van die informatie is de samenleving afgelopen zondag meteen een alert bericht gestuurd. Op maandag en dinsdag werd de situatie gemonitord. Op dinsdagochtend merkten de kinderartsen een duidelijke toename van een virale gastro-enteritis. Op basis van deze ontwikkeling zijn er in de middag afspraken gemaakt over het protocol van de kinderartsen, behoefte aan medicatie en andere noodzakelijke ondersteunende middelen, acute opvang en doorstroom naar verschillende ziekenhuizen en de communicatie intern in het zorgveld en de samenleving. Het werd pas woensdag bekend dat het gaat om het rota-virus. Vanaf die dag zijn diverse infofolders met de eerstelijnszorg gedeeld.

Gisteren zijn twee nieuwe filmpjes vertaald in 9 talen verspreid over de verschillende radio- en tv-stations om verdere bewustwording in de samenleving te promoten. Om de druk op de SEH te ontlasten zijn de RGD-klinieken Limesgracht en Latour verruimd opengesteld van 19.00 tot 00.00u. Er zullen alleen diensten verleend worden aan ouders met kinderen die braken en koorts en diarree hebben. Deze diensten zijn geheel gratis. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om op Lelydorp, Meerzorg en Geyersvlijt, de poliklinieken ook te openen.

Jennifer Vreedzaam (NDP) gaf aan heel erg teleurgesteld te zijn in het beleid van de minister en vroeg zich af hoe men niet eerder hierachter is gekomen, omdat het BOG een surveillance systeem heeft. Zij wilde weten hoe het systeem niet functioneert. Ramadhin zei dat het surveillance systeem wel functioneert. Hij gaf aan dat op basis van de opgestuurde data van de poliklinieken er geen enkele indicatie was. Pas in augustus was duidelijke toename te merken. Ramadhin noemde als voorbeeld dat polikliniek Santodorp in juni 12 gevallen meldde van koorts, diarree en braken, maar in de eerste week van augustus alleen, 48 gevallen heeft gemeld. "Dit geeft aan dat de surveillance functioneert. Ik wil hierbij direct ontkrachten dat het surveillance systeem niet werkt", zei Ramadhin.
Advertenties

Wednesday 06 December
Tuesday 05 December
Monday 04 December
Sunday 03 December