Bewoners Brokopondo leggen eisen vast in petitie
21 Jun, 16:30
foto
Een groep personen uit Brokopondo heeft vandaag een petitie aangeboden aan Assembleevoorzitter Marinus Bee en het Kabinet van de President. (Foto: René Gompers)


Bewoners van Brokopondo hebben fel geprotesteerd bij De Nationale Assemblee en het Kabinet van de President. Hun dorpen staan al drie maanden onderwater. Ze eisen onder andere het opzetten van een fonds met SRD 400 miljoen als beginkapitaal en een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van de watersnood dat hun dorpen teistert. Ze willen ook dat de regering maatregelen treft om het district Brokopondo en zijn bewoners betere perspectieven te geven.

De actie is gehouden door het platform van Traditionele Gezagsdragers van Brokopondo. Ze genieten de steun van Assembleelid Ronny Asabina (BEP) en Diana Pokie, ex-minister. De eerste petitie is ingediend bij De Nationale Assemblee.
Verzocht wordt om de pakketten te vervangen met een financiële bijdrage, het onmiddellijk oprichten van een compensatiefonds met een minimale inleg van SRD 400 miljoen. Dit geld zou moeten komen uit de besparingen die de stuwdam de regering oplevert. Het geld zal bestemd worden voor de "drastische verbeteringen van de leef-, woon-, leer-, en inkomensomstandigheden" van de getroffenen in Brokopondo. Een deel van het bedrag moet in contanten de getroffenen toekomen.

Het platform wil verder een crisisplan "ten minste inhoudende eventuele korte of lange termijn evacuatie, schadevergoeding, rampenbeheersing en inlopen achterstand in het onderwijsproces als gevolg van wateroverlast." Ook wordt gevraagd dat een diepgaand onafhankelijk onderzoek komt naar de oorzaak van de waterramp in het district.

Het platform wil ook dat de gronden behorende bij het staatsbedrijf Landbouwmaatschappij Victoria in het district aan de gemeenschap wordt toegekend. Zodat de bevolking zelf in haar behoeftes kan gaan voorzien en inkomsten genereert. De eigen gronden zijn door de lage ligging zwaar beschadigd. Het traditioneel gezag en de lokale ondernemers hebben al een masterplan. Het hebben van Victoria ontbreekt nog.

Ook wordt gevraagd om  dat deel van het stuwmeer waar historische woongebieden van de Marrons onderwater liggen, tot beschermd gebied te verklaren. De regering wordt gevraagd de infrastructuur aan te pakken; de hoofd- en binnenwegen en bruggen bevinden zich in zeer slechte staat.

De petitie is door Assembleevoorzitter Marinus Bee in ontvangst genomen. Terwijl dat gaande was gingen buiten de poort de mensen flink tekeer. "De mensen uiten zich," merkt Pokie op. "De mensen staan al drie maanden onderwater. Met pakketten alleen redt je het niet. Kostgronden zijn onbruikbaar, huizen onbewoonbaar. Er komt wel hulp maar is die afgestemd met de mensen? De mensen hebben liever geld zodat ze zelf de dingen kunnen aanschaffen die ze nodig hebben. Ze kennen hun nood."

De groep is van De Nationale Assemblee getogen naar het Kabinet van de President. Ook daar hebben zij zich flink geuit terwijl de petitie werd aangeboden. Het document is in ontvangst genomen door directeur Adjay Moensie. De president was niet beschikbaar.
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July