Certificaat voor vreemdelingen na inburgeringscursus
26 May, 22:43
foto
Deelnemers aan de inburgeringscursus met hun certificaat. In hun midden minister Steven Mac Andrew van AW&J.


Voor vreemdelingen die de Surinaamse arbeidsmarkt willen betreden, geldt dat zij verplicht zijn een inburgeringscursus te volgen. Deze week hebben 9 migrantenarbeiders in dit verband met succes de test Basis Taalkennis en Samenleving doorlopen en van minister van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), Steven Mac Andrew een certificaat gekregen. De cursus heeft van 11 april tot en met 4 mei geduurd.

De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) traint de vreemdelingen en neemt namens het ministerie ook de test af. Mac Andrew zei te hopen dat deze training, afgezien van de inburgering, een meerwaarde heeft voor de deelnemers. Hij moedigde de mensen aan, om aan de bel te trekken als ze bij het uitoefenen van hun werk geconfronteerd raken met onrecht, uitbuiting, misbruik en dwangarbeid.

De cursisten zijn tijdens de training wegwijs gemaakt in de overheidsadministratie en de dienstverlening vanuit de overheid. Zo weten ze nu de weg te vinden naar de Arbeidsinspectie, de afdeling Werkvergunning Vreemdelingen, de Politie en de afdeling Vreemdelingenzaken, schrijft de Communicatie Unit van AW&J.

Het certificaat is verplicht voor vreemdelingen die in Suriname willen werken. Dit vereiste vloeit voort uit de Wet Werkvergunning Vreemdelingen. Het is de bedoeling dat de vreemdeling die in Suriname wil werken een beetje Nederlands en Sranang moet kunnen spreken. Ook moet hij/zij weten hoe de samenleving in elkaar zit, wat zijn/haar voornaamste rechten en plichten zijn en bij welke overheidsinstanties er kan worden aangeklopt als er hulp of assistentie nodig is.
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July