Steeds meer covid-besmettingen; velen laten zich niet testen
24 May, 00:00
foto


Steeds meer mensen raken besmet met Covid-19 zonder dat ze weten. De meeste mensen denken dat ze een zware griep te pakken hebben. Zo zoetjes aan raken ook huisgenoten 'grieperig'. Aangezien ze zich niet laten testen, raken mensen in hun omgeving besmet. 

"Ik heb al een paar dagen griep", zegt een  persoon in gesprek met Starnieuws. Op de vraag of hij zich heeft laten testen op het coronavirus, antwoordt hij negatief. Na een sneltest (SRD 80) gekocht te hebben, blijkt de persoon positief te zijn. Intussen heeft hij ook zijn broer besmet, omdat ze ervan uitgingen dat het om een griep gaat.

Personen die niet zo ernstig ziek zijn, worden niet meer getest. Hierdoor heeft Volksgezondheid ook totaal geen kijk meer op het aantal mensen dat Covid-19 heeft gekregen. Veel mensen raadplegen ook geen arts. Hoewel alleen personen met ernstige klachten geswabt worden, is er toch een toename van besmettingen merkbaar. Deze maand zijn al meer dan 300 personen met ernstige ziekteverschijnselen positief getest. Twee personen zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt in een persbericht dat in de afgelopen periode er een lichte stijging is, gezien van het aantal ziekenhuisopnamen. Het ministerie volgt deze ontwikkeling nauwlettend op de voet en heeft de ziekenhuizen
geïnstrueerd in alert fase te gaan om eventueel te kunnen opschalen wanneer meer opnames door Covid-19 zich aandienen. Benadrukt wordt dat vooralsnog alleen mensen met ziekenhuisindicatie getest zullen worden.

Iedereen met Covid-19 gerelateerde klachten kan, conform het eerdere protocol van testen telefonisch in contact treden met de huisarts voor advies. Mensen die milde klachten vertonen en in staat zijn te werken, kunnen met een chirurgisch
mondneusmasker aan het werk. Mensen die niet in staat zijn te werken, kunnen enkele dagen thuis uitzieken. Het ministerie benadrukt dat mensen die niet gevaccineerd zijn, een groter risico lopen op ernstige ziekte en sterfte. Deze groep moet zich alsnog laten vaccineren. Gezien het milde verloop bij de meeste gevaccineerden, acht het ministerie het voorlopig niet nodig om extra voorzorgsmaatregelen te treffen,
Advertenties

Wednesday 17 August
Tuesday 16 August
Monday 15 August