Column: Veel geschreeuw; weinig wol
10 May, 00:59
foto
De Nationale Assemblee is in de eerste ronde aan de beurt geweest bij de begrotingsbehandeling. De regering zal donderdag antwoorden.


Drie dagen lang hebben de 'geachte leden' als een waterval gesproken in De Nationale Assemblee. De begroting van 2022 wordt nu pas, halverwege het jaar, behandeld. Inhoudelijk is er niet veel uit de bus gekomen. Het was veel geschreeuw, weinig wol en hoogdravende woorden die nauwelijks te begrijpen zijn voor het volk, dat zijn vertegenwoordigers moet kunnen volgen en beoordelen op basis van hun prestaties.

De regering heeft geld nodig om haar beleid uit te kunnen voeren. Daarvoor moet de begroting worden goedgekeurd in De Nationale Assemblee. Hoe meer geld wordt verdiend, hoe meer er gedaan kan worden voor de ontwikkeling van het land. Het budgetrecht is een van de belangrijkste parlementaire rechten. In plaats van zich meer te richten op de inhoud werd er na bijkans 2 jaren nog steeds gekeken in de achteruitkijkspiegel van de afgelopen 10 jaren.

Assembleelid Melvin Bouva (NDP) heeft gevraagd naar een onderzoek van terreinen rond Blauwmeer die door Assuria/DSB verkocht zijn aan de Centrale Bank voor US$ 20 miljoen. Deze kwestie is in alle stilte eind vorige maand teruggedraaid. Intussen heeft Assuria in een persbericht uitgelegd dat er te goeder trouw van uitgegaan is dat de titel op de grond eigendom was. Weten dat de titel op de grond niet in orde is, is de verkoop geen oplichting? Hoe heeft deze kwestie notarissen gepasseerd? Hoe is het terrein tegen de Bankwet in verkocht?

'Oude rot in het vak', Mahinder Jogi (VHP) heeft zijn spreekbeurt vooral gebruikt om zijn verontwaardiging te tonen over de durf van Bouva om strafrechtelijk onderzoek te vragen over Blauwmeer. Hij heeft een waslijst opgesomd van zaken die volgens hem niet in de haak zouden zijn. "Waar was Melvin Bouva toen?" wilde hij weten. Over de begroting zelf maakte hij niet veel woorden vuil.

Assembleelid Soerjani Mingoen (VHP) heeft enkele hoogdravende volzinnen voorgelezen over prestatiemanagement. "Meneer de voorzitter, prestatiemanagement is ook een middel om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en meer op resultaten en minder op activiteiten te sturen. Inderdaad zijn er valkuilen bij het invoeren van prestatie indicatoren. Dat zie ik bij ministeries. Financiële functies, beleidsprojecties vormen hier de lead en in mindere mate explicitering van gedrag. Voorzitter, hiermee bedoel ik dat prestatie indicatoren gaan over het implementeren en monitoren van het realiseren van beleids- en ontwikkelingsstrategie." Wie snapt wat Mingoen heeft uitgelegd? Snapt ze zelf wat ze heeft voorgelezen?

Het volk heeft nog drie jaar om deze zinnen te begrijpen en de geachte leden te beoordelen, als de verkiezing niet eerder komt. Wanneer de begroting wordt aangenomen, kan deze coalitie in elk geval op basis hiervan aanzitten tot en met 2023. Dan zal de kiezer weer in begrijpelijke taal huis aan huis worden bezocht en gevraagd worden: Stem op mij, ik ga je belangen behartigen. Eenmaal op de pluche zetel worden vooral de belangen van partij, familiy and friends behartigd.

Nita Ramcharan


Advertenties

Saturday 04 February
Friday 03 February
Thursday 02 February
Wednesday 01 February