Inflatie afgelopen jaar is 60.6%
28 Jan, 00:00
foto


Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) heeft het voorlopige inflatiecijfer over het afgelopen jaar bekendgemaakt. De consumentenprijzen zijn gemiddeld met 60.6% de lucht ingegaan. In december zijn de prijzen ten opzichte van november met 1.3% gestegen. In 2020 was de inflatie 60.8%. De regering en het Internationaal Monetair Fonds verwachten dat de ontwaarding van de SRD veel lager zal uitvallen.

Uit cijfers van het ABS blijkt dat huisvesting, onderhoud, reparatie van woning en nutsvoorzieningen met 119.7% zijn gestegen. Vis, visproducten en garnalen zijn 74.7% duurder geworden. Ook prijzen van softdrinks, sappen en water vertonen een stijgende trend. De prijsbewegingen van januari 2020 tot en met december 2021 hebben de 316 items prijsbewegingen van tussen de -53% en +784% laten zien.

De consumentenprijsindex (CPI) is een maat voor de gemiddelde verandering in de prijs van een naar kwaliteit en kwantiteit vast pakket aan goederen en diensten, bestemd voor consumptieve doeleinden. Het ABS heeft circa 630 meetpunten. De prijsopnames worden verricht in Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne en Para. Er worden geen opnames gedaan in de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini.

In het Tripartiet Overleg is de inflatie ook punt van discussie geweest. Afgesproken is dat indien de wisselkoers en de inflatie dit jaar boven de 50% uitkomen, op kwartaalbasis nieuwe afspraken worden gemaakt over de ambtenarensalarissen. Overeengekomen is dat in januari en juli een loonsverhoging komt. De regering heeft besloten de Algemene Oudedagsvoorziening in maart op te trekken van SRD 1.000 naar SRD 1.250. De mensen met een beperking zullen in plaats van SRD 750, SRD 1.750 ontvangen. Verder is de ondersteuning voor de zwakke financiële huishoudens, bijgesteld van SRD 1.000 naar SRD 1.250. De regering deelt mee dat deze verhogingen hoger zijn dan de inflatie.
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July