Levens: Geen clusterbesmettingen op scholen
14 Jan, 06:42
foto
Onderwijsminister Marie Levens (Beeld: DNA)


Naast toestemming van Volksgezondheid heeft onderwijsminister Marie Levens met diverse bonden apart gesproken over het openhouden van de schooldeuren. Er is nog een achterstand te verwerken van het vorige jaar. Elke dag waarop er geen school is, wordt de achterstand alleen maar groter. Dit legde de bewindsvrouw donderdag uit in De Nationale Assemblee. Er zijn individuele besmettingen op scholen van leerkrachten en scholieren, maar het gaat niet om een cluster.

Op het ministerie zijn er 36 bonden, waarvan een deel in het onderwijs. Er gaat veel tijd zitten in de aparte gesprekken, maar er is positief gereageerd op het openen van de scholen. Levens voerde aan dat het ministerie nooit op zichzelf beslissingen neemt als het gaat om Covid. Er is nauw overleg met het ministerie van Volksgezondheid. Aangegeven is door Volksgezondheid dat het veilig is om de scholen te openen. Tot nu toe zijn op een school in het binnenland alle elf leerkrachten besmet met het coronavirus. Die school is gesloten.

Dagelijks krijgt het ministerie rapportages van schoolleiders over besmettingen en opkomst. De opkomst is rond de 80 en 85% van leerkrachten. Wat de leerlingen betreft gaat het om 70 tot 90%. De eerste schooldag was slechts de helft van de leerlingen op school omdat er getwijfeld werd over het opengaan van de scholen, waardoor ouders besloten om hun kinderen thuis te houden. De opkomst in de verre districten en het binnenland is minder.

De protocollen worden stringent nageleefd op de scholen. Leerkrachten en leerlingen die ziekteverschijnselen vertonen, moeten de school verlaten. Indien er sprake zal zijn van clusterbesmettingen, zal gelijk contact opgenomen worden met Volksgezondheid om de situatie te bespreken. De situatie wordt nauwgezet gemonitord, legde de bewindsvrouw uit.
Advertenties

Monday 27 June
Sunday 26 June
Saturday 25 June