DNA donderdag in debat met regering over Covid-19
12 Jan, 14:43
foto


De Nationale Assemblee (DNA) komt donderdag om 13.00 uur in openbare vergadering bijeen. Er zullen vragen gesteld worden aan de regering over de actuele Covid-19 situatie. Het ligt in de bedoeling dat de regering gelijk ingaat op de gestelde vragen.

Assembleevoorzitter Marinus Bee om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat eerst een huishoudelijke vergadering wordt gehouden. Er zullen commissies van rapporteurs benoemd worden over ontwerpwetten. Daarna volgt de openbare vergadering, waarbij met de regering gedebatteerd zal worden over Covid-19 en de nieuwe variant omicron die vastgesteld is in Suriname.

Van de regering wordt duidelijkheid gevraagd over het te voeren beleid. De inzichten van de Assembleeleden kunnen dan meegenomen worden, merkt Bee op. De Assembleevoorzitter voert aan dat de handhaving van de maatregelen zeker aan de orde zal komen. "Daar zijn wij niet tevreden mee.

Er is gisteravond een fractieleidersoverleg geweest. Daarbij is benadrukt dat De Nationale Assemblee altijd moet kunnen vergaderen, deelt de parlementsvoorzitter mee. Iedereen die de vergadering bijwoont, zal worden getest. Er komt buiten een tent voor noodzakelijke bezoekers. DNA draait op minimale bezetting van 25%. De meeste personeelsleden werken van huis uit.
Advertenties

Saturday 13 August
Friday 12 August
Thursday 11 August