Speciaal team voor aanpak transnationale criminaliteit
24 Oct, 18:43
foto


Waarnemend procureur-generaal Garcia Parasingh heeft afgelopen maand formeel per beschikking het Justitieel Interventie Team (JIT) ingesteld. Het JIT heeft als taak om de 'transnationale criminaliteit' in al haar vormen aan te pakken en een halt toe te roepen. De inzet van het JIT moet dus de opmars van de georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit in ons land stuiten, zegt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag in een persbericht. 

Het JIT is samengesteld uit geselecteerde leden van het Korps Politie Suriname, het Korps Militaire Politie, het Directoraat Nationale Veiligheid, het Korps Douane en deskundigen uit de private - en publieke sector. Het JIT is geen tegenhanger van het KPS, maar juist complementair, zegt het OM. 

Deze gespecialiseerde eenheid bestaat uit een werkgroep Informatieverwerving, een werkgroep Onderzoek en een werkgroep Arrestatie. De leden van de werkgroepen Onderzoek en Arrestatie, zijn politieambtenaren en ambtenaren van de Militaire Politie (MP). De sectie Informatieverwerving en andere ondersteunende functies zoals administratieve - en logistieke functies worden door zowel Politie -, MP - en Douane ambtenaren bemand alsook door deskundigen uit de private - en de publieke sector.

Bij de opening van het nieuwe zittingsjaar voor de rechterlijke macht op 08 oktober 2021 heeft de waarnemend PG aangegeven dat de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, een belangrijke prioriteit is de komende periode. De waarnemend PG stelde in haar rede dat voor de aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit, de instelling van een nieuw Interventie Team een noodzaak was.

De ‘opmars’ de afgelopen jaren van de ‘transnationale criminaliteit’ in ons land met name de illegale drugs- en wapenhandel, hebben een zeer negatieve impact op zowel de samenleving als op het imago van Suriname. Deze opmars vormt bovenal ‘een grote dreiging voor de nationale veiligheid’.

Steeds meer criminele organisaties die grensoverschrijdende criminele handelingen plegen, doen dat via Suriname. Deze internationale criminele organisaties opereren georganiseerd en zeer vernuftig en hebben nota bene de beschikking over voldoende financiën en een goede infrastructuur. Dit stelt deze criminele organisaties in staat in instituten van de overheid te infiltreren en die dus te corrumperen. Hierdoor wordt de rechtsstaat ernstig ondermijnd.

Dit zijn ‘Bijzondere Omstandigheden’ die nopen tot ‘Bijzondere Maatregelen’. In dit kader is het JIT ingesteld. Met de instelling van dit team zal de aanpak van de georganiseerde grensoverschrijdende - en ondermijnende criminaliteit in ons land strakker - en gerichter worden aangepakt. In dit kader moeten echter alle relevante - en bevoegde diensten samen optrekken.

Het OM wenst de samenleving te attenderen op de medeverantwoordelijkheid die zij draagt  bij de aanpak van bovengenoemde vormen van criminaliteit. Hierdoor draagt u bij om een ‘Veilig Suriname' te kunnen garanderen.
Advertenties