Abiamofo: Samenleving moet zuiniger omgaan met stroom
15 Oct, 00:00
foto
Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen gisteren in De Nationale Assemblee.


Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen vindt niet dat hij een vertekend beeld heeft gegeven over de wijze waarop nieuwe tarieven zijn berekend. Hij blijft erbij dat bezuinigen van stroomverbruik de enige methode is om de rekening omlaag te krijgen. Dat is het beroep dat de minister doet op de samenleving. Hij zei na een opmerking van coalitiefractieleider Asis Gajadien dat niet alleen volksvertegenwoordigers de belangen van de samenleving behartigen, maar de regering ook. Na de beantwoording van vragen heeft de bewindsman diverse stukken overhandigd aan De Nationale Assemblee. Na een lange schorsing zei voorzitter Marinus Bee dat de stukken nog bestudeerd moeten worden en verdaagde de vergadering naar een nader te bepalen datum.

Abiamofo stelde dat het de verantwoordelijkheid van de regering is om de energiesector te rationaliseren. De sector moet gezond gemaakt worden voor de toekomst. Op basis van de exercities die zijn gepleegd, zijn de nieuwe tarieven vastgesteld. Diverse leden, onder wie Gajadien en NDP-fractieleider Rabin Parmessar hebben de cijfers die eerder zijn gepresenteerd, in twijfel getrokken. De minister merkte op dat in een democratie Assembleeleden het recht hebben om de cijfers te diskwalificeren. Hij vindt dat de discussie wel zuiver gehouden moet worden en de juiste cijfers gepresenteerd moeten worden. De minister merkte op dat de olieprijs echt geen US$ 45 per barrel is, maar zelfs de meest vuile olie is nu boven de US$ 70.

Parmessar had aangeven eerder dat de energieprijs in feite niet verlieslatend is voor de Energie Bedrijven Suriname. Gas wordt zwaar gesubsidieerd en dit wordt in rekening gebracht van de consument bij het betalen van de stroomrekening. Abiamofo erkent dat gas gesubsidieerd wordt. Voor een 28 lbs gascilinder betaalt de consument nu SRD 50. Zonder subsidie zou SRD 250 moeten worden betaald. De minister merkte op dat gas niet gesubsidieerd moet worden, maar de vraag is of nu nog een kostenverhogende maatregel moet worden getroffen naar de samenleving toe. Er wordt aan gewerkt dat Ogane een eigen administratiesysteem heeft.

De regering blijft nagaan hoe energie goedkoper kan. Er wordt ook gewerkt aan hernieuwbare energie. De prijzen zijn op basis van de olieprijs, die gestegen is naar boven de US$ 80 per barrel. Toen de exercities begonnen, was de prijs rond de US$ 60. Zelfs analisten kunnen volgens de minister niet voorspellen wat er gaat gebeuren met de olieprijs. EBS moet verder gaan besparen en het proces van aanbestedingen moet transparanter.

De conclusie over het verder dalen van de prijzen voor energie, is volgens Abiamofo dat de regering een besluit zal moeten nemen over de subsidie. Er zal subjectsubsidie gegeven worden aan mensen en zwakke bedrijven die de stroomrekening niet kunnen betalen. De bewindsman wil de samenleving verzekeren dat de regering haar uiterste best heeft gedaan om de tarieven omlaag te krijgen. Het is geen besluit van Natuurlijke Hulpbronnen om de subsidie op SRD 500 miljoen te houden. Het is een besluit van de regering op basis van de rationalisatie van de overheidsfinanciën. Met deze gegevens is de minister samen met zijn deskundigen aan de slag gegaan om berekeningen te maken. Er zal zuiniger omgegaan moeten worden met stroom, stelt Abiamofo. De Nationale Assemblee moet in tweede ronde nog aan het woord komen. Wanneer die vergadering wordt uitgeschreven, is nog niet duidelijk.
Advertenties