Liability en income zijn geen synoniemen
15 Oct, 18:44
foto


Nadat president Santokhi vol trots scandeerde dat het tekort op de begroting 2022 teruggedrongen is naar 2,6 procent gaf minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning aan niet te zullen ingaan op de vraag waarom leningen in zijn begroting als inkomen zijn geboekt. Hij volstond met de opmerking dat dit een academische discussie zou zijn. Aangezien de minister doorgaat voor academicus zou hij heel goed in staat moeten worden geacht een academische discussie te voeren.

Ik ontkom daarom niet aan de indruk dat de minister met deze opmerking de bij de persconferentie aanwezige pers met deze opmerking heeft willen schofferen. Want hiermee insinueert hij dat hij niet op de vraag ingaat, omdat hij geen academische discussie zou kunnen voeren met de verslaggevers.

Ik weet niet in welk universum deze beste man leeft, maar een lening is nooit en mag dan ook nooit als inkomen worden geboekt! Of toch wel? In één geval zou het toch wel kunnen: in het geval dat de lening wordt kwijtgescholden. Misschien weet de minister nu al dat Suriname de leningen die hij als inkomsten heeft geboekt, zal worden kwijtgescholden. Ik stel dan voor om geen academische discussie te voeren, maar het volk gewoon hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij niet aan u en ook niet aan onszelf gaan twijfelen.

Helaas voor Suriname en het volk zien wij een herhaling, of misschien beter, een vervolg van wat wij 10 jaar lang onder NDP-aangevoerde regeringen hebben meegemaakt. De regering neemt het volk in de maling en partijloyalisten verdedigen het met hand en tand in de verschillende media. Wij hebben o.a. in een ingezonden stuk van D. Balraadjsing kunnen lezen dat deze persoon de leningen als bijzondere inkomsten heeft aangemerkt, omdat de middelen worden gestoken in inkomensverhogende programma’s. Dit is pertinent onjuist. Deze leningen mogen alleen als bijzonder inkomen worden aangemerkt wanneer ze zijn kwijtgescholden (maw inkomen voortkomend uit niet core activiteiten).

Ook hebben wij kunnen lezen: “Hoe het ook zij, of het begrotingstekort nu gedaald is van 19,7% naar 2,6% of naar 7,8%, het is indrukwekkend dat deze regering erin is geslaagd het begrotingsgat in een jaar tijd aanzienlijk te dichten.” Als, en ik zeg met nadruk, ALS de regering in staat is geweest het begrotingstekort te verkleinen van 19,7% naar 7,8% is dat inderdaad indrukwekkend, maar blijkbaar vindt zij dat zelf niet indrukwekkend genoeg dus acht men het nodig om allerlei trucjes uit te halen om een nog kleiner begrotingstekort te presenteren en het volk wederom voor te liegen.

For the sake of argument ga ik er er even vanuit dat de leningen niet zullen worden kwijtgescholden. In dat geval zou ik even een spel willen spelen met de minister. In dit spel is Suriname een groot beursgenoteerd bedrijf met een notering aan de New York Stock Exchange (NYSE). De regering is de directie van het bedrijf en de DNA-leden zijn de raad van commissarissen. Het volk is in deze de aandeelhouder.

Als het hierboven geschetste geen spel zou zijn, maar werkelijkheid, zouden de minister en de totale regering nu gevangen zitten in de beruchte gevangenis Rikers Island, want zij zouden zijn veroordeeld voor Securities Exchange Fraud. Ik adviseer de minister de gevallen van o.a. Worldcom en Enron/Athur Anderson goed te bestuderen. Een lening is namelijk een vordering van een ander op jou. Wij noemen dat een liability. Inkomen noemen wij income. Dit komt meestal voort uit verkopen of door het verlenen van diensten.

Liabilities en Income zijn dus twee totaal verschillende zaken en zijn voor zover ik weet nog nooit in geen enkele academische discussie hetzelfde geworden. De minister haastte zich ook nog om aan te geven dat de leningen worden ingezet voor programma’s die opbrengsten zullen genereren. Dan rijst bij mij de volgende vraag. Zijn de
inkomsten van deze programma’s gegarandeerd? Om welke programma’s gaat het?

En ook al zijn inkomsten uit deze programma’s gegarandeerd, dan nog adviseer ik de minister in een niet-academische discussie de leningen te boeken als liabilities en de opbrengsten uit de programma’s als geprognosticeerde income. Het verschil tussen die twee zal hopelijk voor Suriname een positief resultaat opleveren.

Stanley Angel
Advertenties