Vakbonden zorginstelling dringen aan op koopkrachtversterking
09 Oct, 04:46
foto
Voorzitters van de vakbonden hebben minister Amar Ramadhin een ultimatum gesteld voor uitbetalen van koopkrachtversterking.


Vakbonden van zes ziekenhuizen geven minister Amar Ramadhin tot uiterlijk 15 oktober de tijd voor uitbetaling van de koopkrachtversterking. Alle landsdienaren en de daaraan gelijkgestelden hebben de koopkrachtversterking die van SRD 100 gebracht is naar 800 ontvangen, met uitzondering van het personeel van overheidsinstellingen.

In een schrijven aan minister Ramadhin wordt door de vakbondsleiders aangegeven dat er op 4 en 13 september afspraken zijn gemaakt tussen de regering en de vakbeweging. De koerscompensatie aan ambtenaren en de aan haar gelijkgestelden wordt belastingvrij uitbetaald van september tot en met december. Gepensioneerden krijgen 70%.

De vakbondsleiders Lloyd Pool (Academisch Ziekenhuis Paramaribo), Carmen Brondenstein (Psychiatrisch Centrum Suriname), Roy Fraser (Mungra Medisch Centrum) en Imro Edam ('s Lands Hospitaal, Regionaal Ziekenhuis Wanica en Streekziekenhuis Marowijne) delen mee dat de directeuren van de zorginstellingen nog geen duidelijkheid kunnen geven over de uitbetaling. "Hierbij doen wij een dringend beroep op u om uw invloeden te willen aanwenden dat ook het personeel van deze instellingen in het genot wordt gesteld van de koopkrachtversterking", schrijven de vakbondsleiders aan Ramadhin.
Advertenties

Wednesday 28 September
Tuesday 27 September
Monday 26 September