Ontwikkeling Marowijne krijgt acute aanpak
24 Sep, 16:59
foto
Vertegenwoordigers van de instanties die als Gran Mati gaan samenwerken bij de ontwikkeling van Marowijne.


In de periode van 5 tot 9 oktober zullen enkele acute projecten in het district Marowijne in versneld tempo worden aangepakt. Verschillende overheidsinstanties zullen onder de naam Gran Mati, de projecten uitvoeren. Het gaat hier om het Bureau Eenheid, het Nationaal Leger en de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) Marinus Bee. De samenwerking is woensdag in het DNA-gebouw beklonken.

Waarnemend president Ronnie Brunswijk heeft het initiatief alle ondersteuning toegezegd. Dit project houdt onder meer in gedeeltelijke renovatie van de gebouwen van alle VOJ scholen van Marowijne, waarbij voornamelijk de toilettengroepen een beurt zullen krijgen. Verder zal het Nationaal Leger, om de samenleving te helpen juist te handelen bij een zware aanrijding, een simulatie verzorgen. Hierbij wordt gedemonstreerd hoe de eerste hulphandelingen te plegen.

Met Gran Mati zal ook de coronavaccinatiecampagne in het district worden verscherpt. Er komt een permanent vaccinatieprikpunt voor burgers die zich willen laten vaccineren tegen het covid-19 virus. Bee roept de totale gemeenschap op, waaronder ondernemers van het district, NGO’s en CBO’s om dit project te ondersteunen. De districtscommissarissen en hun werkstructuren, alsook de plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger, zullen via de DNA-voorzitter worden geïnformeerd.

Bij het beklinken van de samenwerking waren naast Bee aanwezig Soulamy Laurens, Shaquille Van Throo en Cerold Kappar van het Bureau Eenheid en van het Nationaal Leger, plaatsvervangend bevelhebber Kioe A-Sen, hoofd Civiele Relatie Hiwat en hoofd Militaire Geneeskundige Dienst Welzijn, meldt het directoraat Volkscommunicatie van het Kabinet van de Vicepresident.
Advertenties

Tuesday 19 October
Monday 18 October
Sunday 17 October