Indieners petitie misnoegd over uitspraken minister Ramadhin
20 Aug 2021, 11:35
foto
Waarnemend president Ronnie Brunswijk ontvangt de petitie uit handen van bisschop Steve Meye van Gods Bazuin Ministries International. (Foto: Raoul Lith)


Verschillende organisaties hebben samen in een petitie aan waarnemend president Ronnie Brunswijk vanmorgen hun bezorgdheid geuit over apartheid, haatzaaierij en discriminatie. Zij hebben moeite met uitspraken van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Hij heeft publiekelijk verklaard dat de overheid bezig is met het ontwerpen van een digitale pas voor Covid-gevaccineerden. Wie naar een ziekenhuis gaat, moet eerst de digitale pas scannen als het ziekenhuis besluit om alleen mensen toe te laten die gevaccineerd zijn. Dit geldt ook voor de luchthaven, feestjes en events, kortom overal waar je naartoe gaat.

Brunswijk heeft na ontvangst van de petitie gezegd dat deze kwestie zijn aandacht heeft. Hij gaat niet meewerken aan medische discriminatie. Hij staat open voor dialoog, zoals de indieners dat hebben gevraagd. De politicus neemt de inhoud serieus, mede gelet op de samenstelling van de groep indieners.

De indieners van de petitie vinden dat de minister toestaat dan wel zich onmachtig opstelt dat ongevaccineerden het recht op gezondheidszorg wordt ontnomen evenals andere rechten. "De overheid, waar deze minister deel van uitmaakt, had ons beloofd het land veilig te houden en dat haar handelen gericht is op het beschermen van een open en vrije samenleving, en dat zij dienstbaar is aan alle burgers van Suriname. De overheid zou een betrouwbare partner zijn en een rechtvaardige en harmonische samenleving creëren. Wij dachten dat wij konden rekenen op de overheid, want ook dat had zij ons beloofd. Deze beloftes lijken onwaarachtig te zijn, want wat wij merken is dat de minister, die de overheid vertegenwoordigd, apartheid institutionaliseert en ondersteunt. Door de ongevaccineerden te ontmenselijken en te de humaniseren, heeft uw minister zich gekeerd tegen dit deel van de natie," wordt gesteld.  

Onder de noemer 'corona beleid', worden mensen tegen elkaar opgezet. Er wordt door de minister polarisatie gestimuleerd. Hij zou volgens de petitie haatzaaierij en discriminatie van ongevaccineerden toestaan. "Uw minister veroorzaakt een ontwikkeling in de samenleving welke onderdrukking van de ongevaccineerden tot gevolg heeft". Er worden diverse voorbeelden aangevoerd om de beweringen te staven.

Verder wordt aangekaart dat op de luchthaven mensen bij aankomst gesplitst worden in een rij van gevaccineerden en ongevaccineerden, terwijl allen een negatief PCR-testresultaat bij zich hebben en dan ook een gelijke behandeling verdienen. Dit stigmatiserende tafereel past in het beeld van de toenmalige concentratiekampen, na aankomst van de trein met ‘verschoppelingen’ en niet in een land dat zijn fundamenten heeft in democratie, soevereiniteit van het volk en op eerbiediging en waarborging van fundamentele rechten en vrijheden van de mens.

De minister is niet geïnteresseerd in de opvattingen van degenen die zich niet willen laten injecteren. Er wordt een beroep gedaan op de president om te bewerkstelligen dat deze heilloze weg verlaten wordt en elke maatregel, die ook maar de schijn van haatzaaierij, discriminatie en medisch apartheid in zich draagt, terstond in te trekken en zich faliekant uit te spreken tegen elke vorm van discriminatie en apartheid.

U kunt de petitie hier downloaden.
pdf-icon.gif Petitie.pdf                
Advertenties

Saturday 03 December
Friday 02 December
Thursday 01 December