Hof stelt vrouw in drugszaak in vrijheid
05 Aug, 08:30
foto


Het Hof van Justitie heeft Consuella D., die verdacht wordt van overtreding van de Wet Verdovende Middelen, deze week in vrijheid gesteld. Het achtte niet langer nodig de vrouw in detentie te houden.

Consuella D. ontkent ten stelligste dat zij zich heeft schuldig gemaakt aan drugsbezit. In haar woning werden drugs aangetroffen die aan haar vriend toebehoren. De vriend heeft erkend dat de drugs van hem zijn en dat de vrouw nergens van af wist. Consuella D. woont in het huis, maar de vriend heeft een eigen sleutel voor toegang tot het pand. Zij heeft een drukke baan als interieurverzorgster waardoor zij bijna nooit thuis is.

Advocaat Maureen Nibte voerde in haar verzoek tot de invrijheidstelling bij het Hof aan, dat de vrouw enorme schade heeft geleden door haar detentie. Zij onderstreepte dat de vrouw nimmer in aanraking is gekomen met justitie. Zij wist niet dat haar partner met drugs in het pand bezig was. Indien zij het wist, had zij hem terstond erop gewezen zulks niet te doen, omdat zij in grote problemen zou komen. Haar partner heeft erkend dat hij spijt heeft dat hij zijn vriendin in de problemen heeft gezet.
Advertenties

Saturday 25 September
Friday 24 September
Thursday 23 September