Motie oppositie 'ondersteuning volk' sneuvelt
04 Aug, 04:42
foto
Assembleelid Stephen Tsang licht de motie vlak vóór de stemming toe. Hij wijst op de vele verhogingen die zwaar drukken op de samenleving.


Een sociaal-economische motie, die dinsdag werd ingediend door de NDP- en BEP-fractie tijdens de behandeling van de verhoging van de omzetbelasting, is verworpen. De coalitie stemde tegen. Bij de motivatie zei Assembleelid Patricia Etnel (NPS) namens de coalitie dat mensen die verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van het land, nog moeten leren hoe ze moties moeten indienen. De motie sneuvelde met 29 stemmen tegen en 13 vóór. 

Deze motie is ter ondersteuning van de samenleving die zwaar gebukt gaat onder de maatregelen van de regering.
Het sociaal vangnet in het Herstelplan voldoet niet, zei Assembleelid Stephen Tsang (NDP) namens de indieners van de motie. Door de vier devaluaties en al de verzwarende maatregelen zijn prijzen in de winkels flink omhoog gegaan, ondanks dat de president steeds anders heeft beloofd. "Mensen komen allang niet meer uit met hun salaris. De maandelijkse vaste lasten van de burgers zijn flink omhoog gegaan. Huur, transport, benzine, aflossingen, inkopen, nutsvoorzieningen, telefoon, belastingen. Alles is flink omhoog gegaan, behalve de salarissen van de burgers", voerde Tsang aan. Maar vooral door die verhoogde elektriciteitstarieven die eind deze maand zwaar gaan drukken op de samenleving, verwachten de indieners van de motie grotere problemen.

In de motie wordt de regering gevraagd een vijftal maatregelen te treffen om de burgers tegemoet te komen:
1. Onmiddellijk duidelijke sociaal-economische verlichting te brengen in de noden van de samenleving.
2. De lonen en salarissen terstond te verhogen conform de laatste devaluatie, vooruitlopend op de gesprekken met de vakbonden en het vaststellen van een minimumloon en een armoedegrens.
3. De bedrijven en werknemers buiten het ambtelijke, als ook de informele sector conditioneel tegemoet te komen.
4. De energietarieven onmiddellijk terug te draaien naar een onderbouwd, eerlijk en rechtvaardig tarievensysteem.
5. De kosten voor levensonderhoud terug te dringen naar aanvaardbare proporties.

U kunt de motie van de NDP en BEP hier downloaden.
pdf-icon.gif Motie_sociaal-economische_verlichting_noden_samenleving.pdf                
Advertenties

Saturday 25 September
Friday 24 September
Thursday 23 September