NDP: Binnenland zwaar getroffen door beleid regering
03 Aug, 18:51
foto
Ondervoorzitter NDP, Ashwin Adhin, overhandigt het boekwerk 'Van Visie naar Ontwikkeling' aan Sergio Olivieira, voorzitter afdeling Para.


De gemeenschappen in het binnenland lijden zwaar onder het beleid van de regering. De NDP stelt dat het sociaal contract gesloten met het volk in 2010, plotseling is beëindigd. De NDP delegatie heeft het afgelopen weekend met haar operatie NDP Op Weg Para en Brokopondo aangedaan. Hoewel de missie voornamelijk gericht is op de NDP, is door de inleiders van de gelegenheid gebruik gemaakt om het beleid van de regering onder een vergrootglas te plaatsen.

De noodzakelijke sociaal maatschappelijke behoeften werden gegarandeerd vanuit de toenmalige regering. Tijdens de vergadering hebben structuren de mensonterende situaties beschreven door het wegvallen van de overheidsgarantie. De teleurstelling is des te groter omdat de ABOP van Ronnie Brunswijk van 2010-2015 als coalitiegenoot van de NDP (samen met de Pertjajah Luhur van Paul Somohardjo) een grote voorstander was van het sociaal beleid. De districtsbewoners gaan gebukt onder de om zich heen grijpende armoede en missen daadkracht van de regering, zegt de NDP Media en Communicatie in een persbericht.

"Hoe verder we van de hoofdstad gaan, hoe groter de achteruitgang van de kwaliteit van het leven op het gebied van overheidsdienstverlening in het bijzonder in de gezondheidszorg, in het onderwijs en bij het openbaar transport. De ene maatregel van de regering heeft gevolgen voor de andere, waardoor bijvoorbeeld elke brandstofverhoging leidt tot enorme prijsstijgingen en elke lockdown leidt tot werkloosheid met armoede en uitzichtloosheid als gevolg," wordt aangegeven.

De inleiders zijn ingegaan op vragen van de aanwezigen en er is vergelijkingsmateriaal gepresenteerd tussen de vorige regering en de huidige regering. "Los van de aantoonbare succesvolle realisaties van 34 jaren NDP en daarvoor de revolutie periode, zijn de gemeenschappen erop geattendeerd dat terwijl deze regering de vorige NDP regering constant uitscheldt en verwijten maakt het wel goed is dat men de door de vorige regering ingezette projecten op het gebied van onder andere water en elektriciteit voortzet. Het grote verschil is echter dat deze regering reeds ingezette projecten schaamteloos claimt, terwijl het NDP regeringen zijn die steeds durf tonen en steeds lef hebben om dergelijke projecten te initiëren."

De NDP heeft ter plekke oplossingen gezocht voor de acute problemen, terwijl er concrete werkafspraken zijn gemaakt over het functioneren van de partij structuren. In sommige gevallen zijn er vervolgacties vereist van de partijleiding. De strijdvaardigheid en betrokkenheid van de leden en structuren is ontzettend hoog en men heeft aangegeven content te zijn met de huidige aanpak door de partij en voorgenomen acties. Het enthousiasme waarmee de partij is ontvangen, is inspirerend. De leden en de structuren zijn nu méér dan ooit gemotiveerd om het veld in te gaan.

Onder de aanwezige structuren en leden bevonden zich ook personen die in het district betrokken waren bij de oprichting van de partij in 1987. De partijleiding heeft beloofd de standvastige partijleden te bezoeken en er is een beroep gedaan op de leiding om teleurgestelde leden terug te halen. "Ontspoorde leden die gepakt zijn door de mooie ‘gele’ woorden en sterke ‘oranje’ verhalen werden met feiten in het belang van Suriname aangetoond waarom de paars de beste keus blijft." Inmiddels heeft de NDP 50 procent van de districten bezocht.
Advertenties