President verbood activiteiten ponton Stuwmeer niet
26 Jul 2011, 04:00
foto
Bewoners van Sarakreek/Lebi Doti zijn in opstand gekomen tegen deze ponton, die intussen verwijderd is uit het Stuwmeer. (Foto: collectie assembleelid Ronny Asabina)


President Desi Bouterse heeft de activiteiten van de 'mysterieuze ponton' op het Stuwmeer niet verboden. Deze informatie gaf fractieleider Ronny Asabina (BEP) tijdens de begrotingsbehandeling de vorige week in De Nationale Assemblee. Starnieuws verneemt dat de inhoud van de brief aan de hoofdkapitein van Lebi Doti gaat over de instelling van een controlepost van de commissie 'Ordening Goudsector'.

De ponton is geconstrueerd op een eiland in het stuwmeer. Dit gebeurde in afwachting van een concessie. Vicepresident Robert Ameerali en minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen deelden in het parlement mee dat districtscommissaris Verno Pryor van Brokopondo, vooruitlopend op de vergunning, heeft gesteld dat hij "geen bezwaar heeft tegen de activiteiten van de ondernemer". De minister heeft de vorige week tijdens een onderhoud met een delegatie van Lebi Doti/Sarakreek delen uit de brief van Pryor voorgelezen.

Debat in assemblee
In De Nationale Assemblee is er geruime tijd stil gestaan bij de ponton en de brief van de president. Assembleevoorzitter Jennifer Simons zei dat als het staatshoofd een brief heeft geschreven en de activiteiten zijn niet gestopt, dan is de ondernemer machtiger dan de regering.

Rashied Doekhie (Mega Combinatie/NDP) merkte op dat "de brief waarschijnlijk niet is aangekomen bij de ondernemer. Want als de president een brief stuurt, kan het niet zo zijn dat de activiteiten nog doorgaan", zei Doekhie zelfverzekerd. Het parlement wilde meer informatie van de regering, maar deze bleef uit.

Goedkeuring
Intussen blijkt dat de president aan de hoofdkapitein van Lebi Doti te kennen heeft gegeven dat hij een controlepost van de commissie 'Ordening Goudsector' op het eiland waar de ponton geconstrueerd is, wil vestigen. Hij vroeg formeel toestemming hiervoor.

Asabina om commentaar gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de brief aan de hoofdkapitein door Gerold Dompig, voorzitter van het managementteam van de commissie 'Ordening Goudsector' is overhandigd. In bijzijn van dorpsbewoners zei Dompig dat de ponton verwijderd zou worden uit het gebied en de activiteiten onmiddellijk stopgezet zouden worden. "Dit zei hij bij de overhandiging van de brief van het staatshoofd. De mensen die luisterden gingen ervan uit dat de mondelinge mededeling overeenkwam met de inhoud van het schrijven", aldus de parlementariër.

Advertenties