Pluimpje voor Albina taxichauffeurs
24 Jun, 16:56
foto


Taxichauffeurs die de route Paramaribo-Albina vice versa onderhouden, hebben onlangs het initiatief genomen om vooral in de gevaarlijke en onoverzichtelijke bochten op de Oost-Westverbinding de bermen van het hoogstaande wied te ontdoen. Deze activiteit is spontaan geweest en uit eigen zak gefinancierd. Dit is een zeer prijzenswaardige zaak, omdat deze activiteit behoort tot de taken die de overheid moet uitvoeren.

Aangezien het feit dat de overheid vanwege uiteenlopende redenen er niet aan toekomt om haar verantwoordelijkheid in deze te nemen, hebben de burgers laten zien dat een stukje actieve burgerparticipatie erin kan resulteren dat mooie ontwikkelingen kunnen worden neergezet. Achterstallig onderhoud van de bermen langs deze belangrijke verkeersader heeft in het verleden vaak geleid tot aanrijdingen met dodelijke afloop. Het niet optimaal onderhouden van de bermen is daarom niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid op de weg. De roepende stem van vele individuele burgers en maatschappelijke organisaties bevestigt deze zorgelijke situatie. Dus dit initiatief  is naar mijns inziens zeer welkom.


Wanneer deze weggebruikers die achter deze schoonmaakactie staan, afwijkend rijgedrag demonstreren op de weg naar Albina, wordt dit via de social en traditionele media wereldkundig gemaakt. Nu verrichten zij een deugdelijke daad en verdient het dus zonder meer om vermeld te worden. Daarenboven moet het tot voorbeeld strekken voor de rest van de gemeenschap om niet in alle situaties op de overheid te zitten wachten, maar ook de handen uit de mouwen te steken waar dat kan. Immers, de burgers moeten ook beseffen dat acties tot verbetering van hun eigen milieu altijd zullen leiden tot kwalitatieve verbetering van hun eigen leefsituatie.

Voorts dient aangetekend te worden dat deze proactieve houding van de burgers niet moet leiden tot verdere verslapping van de verantwoordelijke overheidsinstanties die geroepen zijn om een bepaald deelgebied van het ontwikkelingsbeleid te helpen dragen. Op termijn mag de burger wel concrete daden van de overheid verwachten. Daarvoor wordt er onder meer belasting betaald door het volk en bij juist en goed voorspelbaar beleid zullen de fiscale middelen op een degelijke manier gekanaliseerd  moeten worden naar zichtbare maatschappelijke ontwikkelingen.

Ettiré Patra
Advertenties

Saturday 25 September
Friday 24 September
Thursday 23 September