Prijs gascylinder niet verhoogd; subsidie brandstof
10 Jun, 06:51
foto
Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. (Foto: René Gompers)


Om de prijzen aan de pomp laag te houden, gaat de overheid voorlopig de brandstofprijs subsidiëren, deelt minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning mee. De goudsector zal wel het volle pond betalen. De prijzen van 'gasbommen' blijven nog hetzelfde, benadrukt minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen: “Verhoging van gasprijzen is op dit moment niet aan de orde en er is ook geen schaarste.”

“De brandstofprijzen gaan bepaald worden op basis van de koers en de wereldmarktprijs voor olie,” geeft Achaibersing aan. “Dan zou je komen op prijzen aan de pomp tussen SRD 18 en SRD 19. Wat we gaan doen is een vast bedrag per liter voorlopig subsidiëren, om de prijs aan de pomp naar benden bij te stellen.” De koersen zijn 2 dagen geleden losgelaten. De prijs van een US-dollar hangt rond de SRD 21 per stuk.

Als de wereldmarktprijs te hoog wordt, zal de overheid niet meer kunnen subsidiëren, deelt Achaibersing mee. “In juli vorig jaar was de wereldmarktprijs van olie US$ 40 per barrel,” merkt hij op.  Vandaag ligt deze tegen de US$ 70 per barrel aan. De voorspellingen zijn dat de prijs nog omhoog zal gaan, omdat door vaccinatieprogramma’s economieën opengaan en de vraag naar brandstof groter wordt. De voorspelling is dat het tegen eind van het jaar olie misschien zelfs naar US$ 90 per barrel gaat. Dat gaan wij niet kunnen subsidiëren.”  

De laatste dagen is er een toeloop geweest op gascylinders. Minister Abiamofo benadrukt dat er geen schaarste is en volop gas in voorraad is. Over de gasprijzen worden er nog “verschillende exercities” gepleegd geeft hij aan. “Feit is dat gas flink wordt gesubsidieerd,” deelt Abiamofo mee. “Op dit moment als we de gasprijzen zouden vrijlaten zou men minimaal het viervoudige betalen voor een gascylinder.”  Abiamofo legt uit dat er nog voorstellen aan de regering gedaan moeten worden over de gasprijzen voordat een besluit kan worden genomen. “Wanneer het zover is  zullen we dat zeker communiceren met de gemeenschap. De prijs zal uiteindelijk door het ministerie van Economische Zaken worden vastgesteld.”
Advertenties