Toelage ambtenaren, nieuwe nutstarieven en verhogingen
08 Jun, 16:46
foto
President Chan Santokhi deelt mee dat vanaf deze maand een sociaal pakket wordt uitgevoerd.


Woensdag zal president Chan Santokhi bekendmaken wat de koopkrachtversterking zal zijn voor ambtenaren en diverse andere groepen. De regering zal de besluiten morgen goedkeuren. Er is ook een onderhoud met de vakbeweging voorafgaand daaraan. Ambtenaren krijgen een toelage deze maand, terwijl de gezondheidszorg in juli aan de beurt komt. Het staatshoofd deed ook mededelingen in De Nationale Assemblee over de verhoging van de stroom- en watertarieven. De onderste lagen zullen worden beschermd. "Wij zullen het volk nooit in de steek laten", benadrukte de president.

Er wordt SRD 1 miljard aan subsidies voor elektrische energie verstrekt. Dit kan niet zo verder. Deze subsidies komen vaak ten goede van de rijken onder de bevolking, meent Santokhi. Er komt een nieuwe tariefstructuur. De hoogte van het basistarief wordt gebaseerd op het type aansluiting. Huishoudens zullen een basistarief betalen vanaf SRD 216 per maand. De grootverbruikers zullen een hoger basistarief betalen, afhankelijk van het aangesloten elektrisch vermogen. Daarnaast komt er een verbruikstarief, dat is gebaseerd op de reële kostprijs van de elektriciteit. Dit verbruikstarief varieert tussen de SRD 1.05 SRD en SRD 1.21 SRD per kilowattuur. De kleinere verbruikers, zullen wel subsidie krijgen. Het subsidiebedrag zal SRD 320 per maand zijn voor de normale huishoudens, die geen grootverbruikers zijn, en SRD 250 per maand voor de kleine commerciële gebruikers, zoals winkels. Er is ook rekening gehouden met huishoudens, die uit meer gezinnen bestaan.

Een huishouden met een één fase aansluiting, dat nu SRD 37 per maand betaalt, gaat straks SRD 50 per maand betalen. Een huishouden dat nu SRD 56 SRD per maand betaalt, gaat SRD 100  per maand betalen. Grote huishoudens, die nu SRD 1.033 per maand betalen, gaan straks SRD 1.388 per maand betalen.
De herstructurering van de energietarieven gaat per 1 juli in.

Ook de subsidie op water zal worden afgebouwd, want de SWM staat op de rand van het faillissement. De afbouw van subsidies is voorlopig beperkt tot de zeer grote verbruikers. Het gaat hier om huishoudens die meer dan 16.000 liter drinkwater per maand gebruiken, huishoudens met een zwembad, maar ook grote industriële verbruikers van drinkwater, zoals zij die drinkwater gebruiken als grondstof. Deze verbruikers zullen per september het reële tarief betalen: de daadwerkelijke kostprijs van het water: SRD 18.47 per kubieke meter. De gewone huishoudens – de niet grootverbruikers - blijven hetzelfde betalen als nu. Voor hen verandert er niets. Zij blijven gemiddeld SRD 2.64 SRD per kubieke meter betalen. Er komt ook een reorganisatie bij de SWM en EBS. Het mag volgens de president niet zo zijn dat het volk moet betalen voor in efficiency en mismanagement van deze nutsbedrijven.

Sociaal pakket
De regering zal voor een jaar een extra ondersteuning geven aan diverse groepen.  De salarissen van de ambtenaren, personeel van ziekenhuizen en van zorginstellingen zullen worden verhoogd met een toelage.  
Het uitgangspunt daarbij is, dat met name de klein verdieners een relatief grotere verhoging krijgen, terwijl de grootverdieners een relatief kleinere verhoging krijgen. Dit komt omdat de grootverdieners meer belasting betalen.
Personen die meer dan SRD 12.600 SRD verdienen, zullen geen verhogingen krijgen.

Deze maand worden verhoogd:
AOV, AKB, financiële bijstand voor mensen met een beperking en zwakke huishoudens. Daarnaast wordt een algemene subjectsubsidie pot ter beschikking gesteld voor de sociaal zwakkeren die zich richt op specifieke doelgroepen. Dit gaat om SRD 12 miljoen per jaar.  Deze verhogingen worden gefinancierd uit de begroting. "We hebben door effectievere inning van belasting, hogere inkomsten uit onder meer de hout- en goudsector en uit de exporten," deelde de regeringsleider mee.
Advertenties