Ramadhin: Covid-situatie alarmerend; opvang in KKF
27 May 2021, 00:00
foto
Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid


De situatie in de ziekenhuizen om Covid-positieve personen die zorg nodig hebben op te vangen, is alarmerend. Er is niet genoeg plek om iedereen te kunnen behandelen. Gebruik makend van een noodprotocol - zoals dat internationaal gebruikelijk is - wordt geselecteerd op medische criteria wie in aanmerking komt voor noodzakelijke behandeling. De Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt weer klaargemaakt om vanaf vandaag Covid-patiënten op te vangen, antwoordt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid op vragen van Starnieuws.

Alleen voor spoed en semi-spoedgevallen kunnen reguliere patiënten nog voor behandeling naar ziekenhuizen. Aan huisartsen is reeds de instructie gegeven om alleen urgente gevallen door te verwijzen. De ziekenhuizen hebben een grote toeloop van geïnfecteerden die zuurstof nodig hebben. Aangezien de beschikbare capaciteiten overvol zijn, moeten mensen bij de checkpoint wachten op een plek. Ook personen die ziek zijn en nog niet getest zijn, melden zich aan bij de checkpoint. 

Hoewel vaccinaties en zich strikt houden aan de Covid-maatregelen belangrijk zijn, zijn er op dit moment niet genoeg vaccins. Op korte termijn verwacht de minister wel 24.800 vaccins (AstraZeneca) via Covax. Dan zullen mensen die de eerste prik moeten krijgen, geholpen kunnen worden. De vaccins die er zijn, worden gereserveerd voor personen die de tweede dosis moeten krijgen. Ramadhin garandeert dat zodra grote voorraden binnen zijn, het vaccinatieplan uitgerold zal worden tot op wijkniveau. Vrijdag is er meer duidelijkheid over de vaccins die door Nederland zijn toegezegd.

In Apoera is de situatie ook alarmerend. Daar heeft districtscommissaris van Kabalebo, Josta Lewis, de noodtoestand uitgeroepen vanaf vandaag tot 9 juni. Het bestuursresort gaat in total lockdown. Minister Ramadhin zegt dat de medische dienst daar een enorm acceptatieprobleem heeft gemeld. De mensen geloven niet in Covid en houden zich niet aan de maatregelen. Woensdag waren er weer 16 nieuwe besmettingen. In Apoera zijn er 31 actieve cases. De ordehandhaving moet daar scherper, omdat mensen ook op en neer reizen naar Guyana. De maatregelen, ook op medisch gebied, zullen worden opgevoerd.

Het aantal besmettingen landelijk neemt nog steeds toe. Het besmettingspercentage is erg hoog. Gisteren was het percentage bijkans 42%. Vrijdag zal in de regeringsvergadering de situatie worden besproken en nagegaan zal worden wat de verdere stappen zijn die genomen moeten worden, zegt minister Ramadhin.
Advertenties

Saturday 03 December
Friday 02 December
Thursday 01 December