Politie wil geen SZF-verzekering meer
15 May, 00:43
foto
Hoofdinspecteur Sergio Gentle, penningmeester van de Surinaamse Politiebond.


Als het aan de politie ligt, wil zij de verzekering van het Staatsziekenfonds (SZF) niet meer. Hoofdinspecteur Sergio Gentle, penningmeester van de Surinaamse Politiebond, zegt dat elke andere optie beter is dan het SZF, want de politie is al bijna twintig jaar benadeeld. “We worden gedupeerd door SZF. We willen geen SZF meer.”
 
Deze kwestie zal woensdag worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering om een standpunt in te nemen. Gentle legt uit dat in 1982 het bondsbestuur een overeenstemming had bereikt met de werkgever om te komen tot een algehele vrije geneeskundige behandeling. In 1995 is dat akkoord bevestigd dat vanwege de taken van de politie deze een ander verzekeringspakket zou moeten krijgen dan alle andere ambtenaren, mede vanwege het risico waarmee zij dagelijks geconfronteerd wordt.

Gentle merkt dat de politie al 20 jaar zwaar benadeeld wordt, zoals bij de tandheelkundige behandeling. De politiemannen mogen alleen voor trekken en vullen van tanden naar de tandarts, want die worden alleen gedekt door SZF. “Dit riekt naar willekeur en manipulatie van SZF.” Hij laat optekenen dat een vrijwillig verzekerde SRD 150 tot 250 betaalt, terwijl de politie 7% van het bruto-inkomen en overwerk moet betalen aan SZF wat neerkomt op SRD 1.600 tot 2.500 per maand. In een jaar tijd wordt dus meer afgedragen waarvoor weinig wordt ontvangen.

De bondsman onderstreept dat sommige medicijnen niet in de klapper zijn. “We kunnen niet steeds in ons zak gaan om voor de medicijnen te betalen.” Vrijdag is er vergaderd tussen het bestuur van de politiebond en het SZF. De bond heeft duidelijk gemaakt dat het SZF zijn verplichtingen moet nakomen over wat destijds was afgesproken. “We zijn niet content met de situatie.” Gentle zegt dat het bestuur het SZF heeft gewezen op de eerdere overeenkomsten.”
Advertenties