Bosbeheer bij ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu
14 May, 22:48
foto


In de week van 03 mei werd de samenleving geconfronteerd met een eventuele ministerswisseling bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Het is nu afwachten wat er gaat gebeuren. Op 29 juni 2020 motiveerde ik in een ingezonden artikel dat er beter een ministerie van Milieu en Bosbeheer kon komen. De reden die hieronder wordt aangehaald geldt nog steeds. Om geen naamsverandering te ondergaan stel ik voor het departement Bosbeheer onder te brengen bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM). Het departement Grondbeleid kan worden ondergebracht bij een ander ministerie of worden omgevormd tot een instituut. Het aantal ministeries wordt van 17 naar 16 teruggebracht en dit is efficiënter en kostenbesparend. In de huidige tijdsgeest van offers (vooral van de normale burger) kunnen de politieke partijen een offer brengen in nationaal belang.

Suriname is een 'High Forested, Low Deforestation' (HFLD) land: jaarlijks hebben wij een ontbossing van minder dan 0,2% (30.000 hectare). Wij zijn het meest beboste land ter wereld met 93% bosbedekking. Dit is volgens de FAO bosdefinitie, waarbij ook grond met 'een paar bomen, vervuild water en nauwelijks dieren' tot bos wordt gerekend en men niet kijkt naar de kwaliteit van het bos. De 93% is misleidend, maar geeft wel aan dat wij gezegend zijn met heel veel bos dat bij een goed beleid één van onze belangrijkste hulpbronnen zal zijn.

Houtkap die plaatsvindt volgens de regels voor duurzame houtkap van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) levert een positieve bijdrage. Houtkap die niet plaatsvindt volgens de SBB-regels leidt tot bosverarming. Goudwinning op land en met skalians, resulteert in vervuiling van rivier- en kreekwater, ernstige verstoring van het milieu en een verarmd, moeilijk te herstellen landschap.

Rond 23 april heeft de Vliegende Brigade 100 (40 voet) containers illegaal hout ontdekt op de Jules Sedney Haven.  Deze vondst licht een tipje van de sluier over illegale houthandel. Naast de houtsmokkel blijft er hout achterliggen op de houtverzamelplaatsen en wordt er onnodige schade in het bos aangericht. In vele landen vindt er illegale houthandel plaats. De vraag is hoe onze regering dit probleem aanpakt en de wereld kijkt mee. Niet aanpakken van illegale houthandel zal een ernstige belemmering vormen voor het in aanmerking komen voor internationale fondsen.

Toevoeging van het departement Bosbeheer aan het ministerie van ROM is de beste oplossing om onze HFLD-status te gelde te maken. Met een goed bosbeleid kunnen bevriende landen en investeerders geld beschikbaar stellen op voorwaarde dat wij goed voor ons bos zorgen. Dit moet onderdeel uitmaken van een Nationale Bos Financierings Strategie (NBFS) onder coördinatie van het ministerie van ROM, welke erop toeziet dat Suriname de weg bewandelt van groene economische ontwikkeling. Zo kunnen wij met recht trots zijn op ons bos, de rijke historie van Inheemse en Tribale Volkeren en een schoon milieu.

Onderbrengen van het departement Bosbeheer bij het Ministerie van ROM dient niet het partijbelang, maar het nationaal belang.

Rudi F. van Kanten

Advertenties